Monthly Archives: Listopad 2012

Zakończyliśmy rekrutację do I cyklu szkoleń dla osób ubiegających się o dotację w projekcie „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Komisja Rekrutacyjna, która zebrała się 19 listopada 2012 r., zdecydowała o przyjęciu do projektu 11 osób. Komisja podjęła decyzję na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych oraz rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego. Kandydaci musieli […]

Czytaj...

Wystartowaliśmy z innowacyjnym w skali Mazowsza i kraju projektem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu najbliższych dwóch lat w Ostrołęce i okolicznych powiatach powstanie co najmniej 7 przedsiębiorstw socjalnych. Pracę znajdzie w nich kilkadziesiąt osób.

Czytaj...