Monthly Archives: Czerwiec 2013

Uprzejmie informujemy, że czekamy na akceptację przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Regulaminu przyznawania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej. Wkrótce po uzyskaniu od Instytucji Pośredniczącej informacji zwrotnej będziemy mogli uruchomić procedury składania wniosków na dofinansowanie spółdzielni. Oznacza to powołanie Komisji Oceny Wniosków, która będzie analizowała biznesplany i pozostałe dokumenty niezbędne do wydania decyzji o przyznaniu […]

Czytaj...

Pierwsza w projekcie IWES na północnym Mazowszu wizyta studyjna odbyła się 22 czerwca. W wyjeździe do  Spółdzielni Socjalnej „NIE JESTEŚ SAM” w Nidzicy udział wzięło 17 osób, w tym 12 członkiń Stowarzyszenia Aktywnych Pań  w Zauziu i pięć innych osób zainteresowanych praktycznym wymiarem ekonomii społecznej. Uczestnicy wyprawy dotarli do Nidzicy ok. godz. 11.00. Na miejscu […]

Czytaj...

Uprzejmie informujemy o modyfikacji zapisu w Regulaminie udziału w projekcie.  Zmianie ulega paragraf 10 pkt. 2 na: „W przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej (de minimis), Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia informacji zgodnych z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis. […]

Czytaj...

Pierwsze w projekcie lokalne porozumienie partnerskie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju ekonomii społecznej zostało podpisane 14 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Różanie.  Porozumienie zostało zawarte pomiędzy trzema podmiotami: Urzędem Gminy Różan, Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury oraz Stowarzyszeniem Aktywnych Pań w Zauziu. Każda z instytucji będzie podejmować działania, które rozwiną ich własny […]

Czytaj...

Zapraszamy przedstawicieli NGO na spotkanie informacyjne na temat możliwości pomocy lokalnym organizacjom pozarządowym. O konkretnych narzędziach ekonomii społecznej opowiedzą 25 czerwca 2012  o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (Plac Wolności 60) – eksperci Fundacji „Fundusz Współpracy” i Stowarzyszenia KRES. Czekamy na tych, którzy chcą wzmocnić i rozwinąć swój potencjał. Dla lokalnych NGO w […]

Czytaj...

Masz okazję poznać dobre praktyki w organizowaniu się lokalnej społeczności i czerpaniu z tego osobistej i zawodowej satysfakcji. Członkowie Spółdzielni Socjalnej „NIE JESTEŚ SAM” opowiedzą, dlaczego firma powstała i jak stawiała pierwsze kroki w swoich branżach – czyli w usługach cateringowych, porządkowych, pielęgnacji terenów zielonych i przy organizacji domowych imprez. Zdradzą, czy bezrobotnym i niepełnosprawnym […]

Czytaj...

Zapraszamy na otwarte i bezpłatne szkolenie dla osób i organizacji – „Aspekty prowadzenia przez podmioty ekonomii społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Zajęcia odbędą się 10 czerwca w godz. 9:00-16:00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. W szkoleniu udział mogą wziąć przedstawiciele lokalnych organizacji i osoby fizyczne planujące założyć fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną lub inny […]

Czytaj...

Blisko trzydziestu przedsiębiorców i instytucji z regionu ostrołęckiego wzięło udział w 3. już edycji Targów Przedsiębiorczości, zorganizowanych 2 czerwca w Goworowie. Wśród nich znalazł się także namiot Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej. Z roku na rok targi cieszą się coraz większym zainteresowaniem, to duża impreza jak na skalę Gminy Goworowo. Przede wszystkim była okazją do […]

Czytaj...

W strugach deszczu Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej zawitał 25 maja na XI Dni Ostrowi Mazowieckiej i III Dni Ziemi Ostrowskiej. Trzydniowa impreza zaplanowana została z rozmachem w sąsiedztwie stawu miejskiego przy ul. Trębackiego w Ostrowi. Rozstawiono małe wesołe miasteczko, stoiska z pożywieniem i scenę. Niestety ze względu na potężne opady deszczu część imprezy zaplanowanej […]

Czytaj...