Monthly Archives: Lipiec 2013

W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” 29 lipca br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Projektu IWES. Bezpośrednim pretekstem do kolejnego spotkania była rejestracja pierwszych spółdzielni socjalnych oraz nabory wniosków o dofinansowanie powstających podmiotów, które wymagają zbadania ich otoczenia i możliwości działania. Eksperci stwierdzili, że jednym z głównych zagrożeń dla trwałości funkcjonowania grup inicjatywnych, a następnie […]

Czytaj...

W ostatnią sobotę lipca osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej zabieramy na wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej „Stara Szkoła” – Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach. Chcemy pokazać kolejne miejsca i kolejne historie osób, którym się udało. Misją przedsiębiorstwa z powiatu ełckiego jest działanie na rzecz wspólnego dobra, rozwoju spółdzielców, wsi, regionu i ojczyzny. Świadczy on usługi produkcyjno-handlowe […]

Czytaj...

Uprzejmie informujemy, że 19 lipca br. upłynął termin składania pierwszych wniosków o dotację. Na ich podstawie Komisja rozpatrzy i zarekomenduje wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów stwierdzono, że ocenę formalną przeszły następujące wnioski: Wniosek 01/OST/DOT – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Mazowieckie Forum Inicjatyw Wniosek 02/OST/DOT […]

Czytaj...

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie Regulamin dofinansowania.  Z wprowadzonych zapisów wynika, że część dokumentów –  Wniosek o wsparcie pomostowe, Wniosek o przyznanie dotacji, Plan wykorzystania środków oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy – należy złożyć również w wersji elektronicznej na płycie CD. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersję Regulaminu. Dokument można pobrać tutaj lub w zakładce „Rekrutacja”, […]

Czytaj...

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE / PRZYSTĄPIENIE / ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Termin składania wniosków mija w […]

Czytaj...

W dniu 16 lipca br. w godz. 9.00–16.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie pt. „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, […]

Czytaj...

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu makowskiego zapraszamy 15 lipca br. na szkolenie w Rzewniu. Spotkanie dotyczące „Aspektów prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej” odbędzie się w godz. 9.00–16.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Zajęcia poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni […]

Czytaj...

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prowadzeniem nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz aktywności gospodarczej na spotkanie z ekspertem Fundacji „Fundusz Współpracy” Panem Wojciechem Walukiem. Doradztwo odbędzie się 5 lipca 2013 w godz. 11:00-15.00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki na ul. Plac Bema 1, w sali nr 9. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie […]

Czytaj...