Monthly Archives: Sierpień 2013

Przypominamy, że 23 sierpnia br. mija termin na składanie wniosków, które będą oceniane na drugim posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków pod katem pozyskania dotacji i/lub wsparcia pomostowego na rzecz spółdzielni socjalnej. W ramach projektu nie przewidujemy już kolejnych naborów. Komisja złożona z niezależnych ekspertów oraz obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) rozpatrzy wnioski […]

Czytaj...

W najbliższą środę, 21 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęka nastąpi uroczyste zawarcie partnerstwa lokalnego. Swoje podpisy pod umową złożą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęckiego Forum Gospodarczego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. To kolejna inicjatywa podjęta w ramach projektu […]

Czytaj...

W dniu 22 sierpnia 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Domu Kultury w Długosiodle (ul. Dąbrowszczaków 26) odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzą eksperci: p. Karol Grabiec i p. Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na lunch. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, […]

Czytaj...

W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” 26 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. W skład 8-osobowej Komisji weszli niezależni eksperci oraz 2 obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Komisja rozpatrzyła 5 wniosków o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłynęły do Fundacji w dniach 5-19 lipca br. Zgodnie […]

Czytaj...