Monthly Archives: Wrzesień 2013

Na spotkaniu dla organizacji pozarządowych zorganizowanym 27 września br. przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim realizatorzy projektu IWES zostali poproszeni o przedstawienie zagadnień ekonomii społecznej oraz założeń i działań w projekcie. Na spotkaniu pojawiło się ok. 15 przedstawicieli organizacji z Makowa Mazowieckiego i okolic, Starosta oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Fundację „Fundusz Współpracy” reprezentowała Jadwiga Kowalczyk, […]

Czytaj...

W dniu 20 września 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzą eksperci: p. Karol Grabiec i p. Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni […]

Czytaj...

Masz pomysł na działania społeczne? Myślisz o założeniu stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej? Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Mamy dla Ciebie zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Ostrołęce w dniu 26 września 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej (ul. Korczaka 73, sala nr 53). Szkolenie z […]

Czytaj...

Znamy już oficjalne wyniki drugiego i zarazem ostatniego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o dotację. W skład wspomnianej Komisji weszło 6 niezależnych ekspertów oraz 2 obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Komisja rozpatrzyła 4 wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłynęły do Fundacji do 23 sierpnia br. Podczas posiedzenia […]

Czytaj...

W okresie 19-23 sierpnia br. prowadzono nabór wniosków o dotację. W tym czasie złożono cztery wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Ocenę formalną dokumentów przeszły wszystkie cztery wnioski: Wniosek 06/OST/DOT Wniosek 07/OST/DOT Wniosek 08/OST/DOT Wniosek 09/OST/DOT Wkrótce na stronie internetowej projektu opublikujemy listę wniosków, które po ocenie merytorycznej Komisji […]

Czytaj...

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną, na spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia lokalnych organizacji w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” (IWES). Spotkanie odbędzie się 11 września 2013  o godz. 10:00 w Sali Rady KP PSP przy ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji […]

Czytaj...