Monthly Archives: Marzec 2014

28 marca br. w Ośrodku Edukacji w Lipiance w Gminie Goworowo (powiat ostrołęcki) odbyło się spotkanie członków lokalnego partnerstwa, zawiązanego wcześniej w ramach projektu IWES. Spotkaniu przyświecał prosty cel: porozmawiać o ekonomii społecznej – w sposób swobodny i świeży, bez rzutnika i Power Pointa, bez wykładów, szkoleń czy seminariów. To była luźna rozmowa przy kawie […]

Czytaj...

Zapraszamy na kolejne w projekcie IWES szkolenie, podczas którego będzie można zdobyć praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania pieniędzy dla organizacji. Bezpłatne zajęcia odbędą się 15 kwietnia w Ostrołęce. Podczas szkolenia będzie można poznać odpowiedzi na tak istotne dla każdej fundacji, stowarzyszenia czy spółdzielni socjalnej pytania. Czym jest fundraising i jak wygląda jego wdrażanie w organizacjach? […]

Czytaj...

Może znasz ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność społeczną, ale nie wiedzą, jak to zrobić, w jaki sposób zobyć pieniądze na działalność? Może znasz takich, którzy pracując w organizacjach pozarządowych, są zainteresowani zdobyciem głębszej wiedzy o III sektorze? A może sam należysz do którejś z tych grup? Dla nich właśnie, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny […]

Czytaj...

Prezentujemy Państwu raport z badania społecznego przygotowanego w ramach poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i OWES. Celem publikacji i samego badania było zdiagnozowanie otoczenia społecznego powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych i dostarczenie analiz tematycznych dla Komitetu Ekonomicznego Projektu powołanego przez Fundację. W badaniu skoncentrowano się na postrzeganiu przez otoczenie instytucjonalne i […]

Czytaj...

Za nami kolejne  posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). 3 marca 2014 r. w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” odbyło się trzecie spotkanie niezależnej 4-osobowej Komisji w sprawie rozpatrzenia przedłużenia wsparcia pomostowego. Na dzień 28 lutego do przekazania do oceny merytorycznej  o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego kwalifikowały się dwa wnioski. Po ich ocenie formalnej członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez […]

Czytaj...

W dniu 25 marca 2014 w godz. 9.00–16.00 w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku na ul. Tysiąclecia 12 odbędzie się szkolenie pt. „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz. Szkolenie odbywa się w ramach projektu Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” […]

Czytaj...

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej? Zapraszamy do Ostrołęki na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu IWES. Szkolenie odbędzie się 27 marca 2014 (czwartek) w godz. 8.00–15.00 w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Hallera 12, sala 28. Pani Magdalena Kuśmierczyk – trenerka i […]

Czytaj...