Monthly Archives: Maj 2014

Dziś 28 maja 2014 r. w Fundacji „Fundusz Współpracy” zebrała się Komisja Oceny Wniosków, która rozpatrywała podania kolejnych grup inicjatywnych na otrzymanie dotacji dla przyszłych spółdzielni socjalnych. Dokonano wstępnej oceny dokumentów, na podstawie których dofinansowanie uzyskały dwa wnioski: – wniosek 11/OST/DOT – złożony przez dwie osoby prawne: Naczelną Organizację Techniczną i Miasto Ostrołęka: dotacja – […]

Czytaj...

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zatwierdziła decyzję Komisji Oceny Wniosków, która zebrała się w Fundacji 28 kwietnia br. Do momentu składania dokumentów, czyli do 23 kwietnia 2014 r., dwa wnioski o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego kwalifikowały się do przekazania do oceny merytorycznej. Po ocenie formalnej członkowie KOW zapoznali się ze złożonymi przez uczestników projektu wnioskami […]

Czytaj...

Od 9 kwietnia do 12 maja br. prowadzono kolejny nabór wniosków o dotację. W tym czasie złożono cztery wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. W dniu dzisiejszym, tj. 14 maja 2014 r., ocenę formalną dokumentów pozytywnie przeszły wszystkie cztery: Wniosek 10/OST/DOT – Justyna Kosobudzka, Konrad Liszkiewicz, Sebastian Wiśniewski, Jarosław Zakrzewski Wniosek […]

Czytaj...