Monthly Archives: Marzec 2015

Dla instytucji z północnego Mazowsza to jedna z ostatnich szans na pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. 21 kwietnia 2015 r. w Makowie Mazowieckim organizujemy kolejne szkolenie w ramach powoli dobiegającego końca projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Szkolenie z zakładana podmiotów ekonomii społecznej to ABC powstawania stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, […]

Czytaj...

W Polsce trwają prace nad rozwojem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Służy temu AKSES – System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej. W ostatnich latach sektor ekonomii społecznej rozrósł się tak bardzo, że dziś mówimy o potrzebie profesjonalizacji całego systemu. Z informacji przedstawionych 3 marca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny […]

Czytaj...