Monthly Archives: Maj 2015

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej”, które odbędzie się w Pułtusku. Czas po temu jest dobry – w tym roku zaszły zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych, a ma ona wpływ na proces zarządzania danymi w organizacji. To już piąte szkolenie z tego tematu w subregionie ostrołęckim, organizowane […]

Czytaj...

W imieniu  Spółdzielni Socjalnej „Amelia” serdecznie zapraszamy do korzystania z cyklu warsztatów rozwojowych (terapeutyczno- integracyjnych) dla niepełnosprawnych dzieci – „Wesołe Buziaki”. Zajęcia są częścią projektu finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Warsztaty będą trwały przez cały czerwiec, po dwa spotkania w tygodniu, w małych grupach, w formie zajęć pozalekcyjnych.  Przewidziane są: artterapia, bajkoteriapa, zajęcia rozwojowe, […]

Czytaj...

W projekcie IWES odbyła się kolejna wizyta studyjna. Tym razem jej uczestnicy – mieszkańcy powiatu makowskiego i ostrowskiego województwa mazowieckiego – pojechali 23 maja do „Wioski Garncarskiej” we wsi Kamionka koło Nidzicy. W spółdzielni, która swoją działalność rozpoczęła w 2007 roku, odtwarzane są ginące zawody, kultywowane dawne tradycje i obyczaje. Dużą część wyprawy stanowiły osoby […]

Czytaj...

Choć nasza organizacja jest podmiotem społecznym, to jednak musi się jakoś utrzymać na rynku. Aby skutecznie realizować swoje statutowe założenia, bardzo często potrzebuje wsparcia finansowego. 16 maja w Pułtusku przekazaliśmy garść praktycznej wiedzy, jak te środki zdobyć. To wszystko w ramach szkolenia  z pozyskiwania funduszy przez podmioty ekonomii społecznej, które odbyło się w ramach projektu IWES. Podczas szkolenia był przegląd […]

Czytaj...

Pracuś to jedna z nielicznych w naszym regionie spółdzielni socjalnych, której udaje się trwać prawie półtora roku – tak właśnie zaczyna się artykuł poświęcony jednej z „naszych” spółdzielni, bo założonej w ramach projektu IWES Spółdzielni Socjalnej „Pracuś”. Autorka tekstu opublikowanego w „Tygodniku Ostrołęckim” zaznacza, że członkowie spółdzielni zakasali rękawy i działają w różnych branżach. Autorka […]

Czytaj...