Monthly Archives: Grudzień 2016

Wyniki rekrutacji w I naborze mOWES – subregion ostrołęcki i ciechanowski: W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego Komisja Rekrutacyjna opracowała listę rankingową kandydatów/ek. O miejscu na liście zdecydowała łączna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do […]

Czytaj...