Monthly Archives: Styczeń 2017

W związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim, zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy zarówno w nowozakładanych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w  podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne. O środki mogą ubiegać się grupy inicjatywne […]

Czytaj...

Informujemy, że warsztaty dotyczące tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz efektywnej komunikacji dla osób zakwalifikowanych do udziału w projektach Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionach ostrołęckim i ciechanowskim odbędą się w dniach 12 i 13 stycznia 2017 r. Osoby, które przeszły rekrutację w subregionie ostrołęckim zapraszamy do budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, […]

Czytaj...