Monthly Archives: Marzec 2017

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działań w subregionie ciechanowskim planuje organizację szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej mających na celu wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji w wybranych obszarach. Poniższa ankieta ma pomóc przygotować ofertę szkoleń adekwatną do Państwa potrzeb i zainteresowań. Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Link do ankiety.

Czytaj...

Znamy już oficjalne wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, która w dniu 8 marca obradowała nad oceną wniosków, jakie wpłynęły do mOWES w ramach pierwszego naboru dotacyjnego. Każdy z biznesplanów oceniany był pod względem merytorycznym odrębnie przez dwóch niezależnych ekspertów. Poniżej publikujemy listy rankingowe dotyczące projektów Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim oraz Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie […]

Czytaj...
Przedsiębiorstwo społeczne szansą na zmianę w Twoim życiu

Nie masz pomysłu na to jak zmienić swoje życie. Boisz się, podjąć własną działalność gospodarczą. Myślisz, że sobie nie poradzisz. Słyszałeś o przedsiębiorstwach społecznych, np. spółdzielni socjalnej? Jeśli nie to koniecznie musisz przeczytać ten tekst. Założenie spółdzielni może zmienić twoje życie, tak jak zmieniło życie Agnieszki Golińskiej, dziś prezeski spółdzielni socjalnej „Amelia”. Do końca marca […]

Czytaj...

Informujemy, że po zakończonej procedurze powtórnej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” i „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, wszystkie złożone aplikacje zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej. Wezwani do uzupełnień Wnioskodawcy poprawili uchybienia formalne.   Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego przekazanych do oceny […]

Czytaj...