Monthly Archives: Kwiecień 2017

Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczyna prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim. Naszym najważniejszym zadaniem jest utworzenie 60 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w podmiotach ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych. Na utworzenie tych miejsc przyznawać będziemy wsparcie finansowe. Ponadto w ramach działań ośrodka będziemy wspierać lokalnie organizacje doradztwem, szkoleniami oraz wyjazdami studyjnymi. Bardzo […]

Czytaj...

Wiemy już, kto zakwalifikował się do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” w ramach II tury rekrutacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Uwzględniając złożone formularze rekrutacyjne, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego, Komisja Rekrutacyjna przyznała […]

Czytaj...

Znamy już listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” w ramach II tury rekrutacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.   Zakwalifikowane do dalszego wsparcia osoby rozpoczynają już cykl szkoleniowo-doradczy przygotowujący do zakładania i rozwoju społecznego biznesu. Do Centrum Inkubacji […]

Czytaj...
Nabór uczestników projektu przedłużony!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” został wydłużony do 10 kwietnia 2017 roku. W ramach projektu oferujemy wsparcie przy tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, tj. w spółdzielniach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach, spółkach non-profit. Uczestnikami moga zostać zarówno osoby jak i podmioty prawne, które zamierzają utworzyć lub […]

Czytaj...