Monthly Archives: Czerwiec 2017

Wyniki II konkursu biznesplanów na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Odbyło się drugie posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, podczas którego rozdysponowano środki pozwalające na utworzenie odpowiednio 27 i 22 miejsc pracy w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim.  Każdy z biznesplanów, jakie wpłynęły w ramach naboru dotacyjnego oraz przeszły ocenę formalną, został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów. Miło nam poinformować, że w toku oceny i dyskusji członków komisji zarekomendowano przyznanie […]

Czytaj...

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Kozienickim. 14 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych […]

Czytaj...

Spółdzielnia Socjalna Amelia z Ostrowi Mazowieckiej, Spółdzielnia Socjalna „Haven” z Władysławowa, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy, a także Stowarzyszenie „Karuzela” z Radomia otrzymały tytuł „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017”. Wszystkie cztery podmioty są beneficjentami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez FFW. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 czerwca 2017r. w […]

Czytaj...

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Szydłowieckim. 8 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, […]

Czytaj...