Monthly Archives: Lipiec 2017

Ekonomia społeczna sposobem na nowe miejsca pracy w Radomiu i okolicach

Wg danych GUS z końca maja 2017 stopa bezrobocia w podregionie radomskim wynosi 16,3% i jest druga co do wielkości w Polsce, zaś wśród powiatów – przoduje szydłowiecki – tu stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju i wynosi 26,6%. Wskaźniki te są alarmujące (średnia krajowa jest znacznie niższa i wynosi obecnie 7,4%). Problemom tym wychodzi […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza I turę rekrutacji do projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), która potrawa do 31 lipca 2017. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i radomskiego. Z oferty mOWES skorzystać mogą grupy […]

Czytaj...

7 lipca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES): Jakub Kamiński i Łukasz Wachowski poprowadzili spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Powiatu Pułtuskiego. Wzięło w nim udział 16 osób reprezentujących lokalne stowarzyszenia i fundacje. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji i roboczych […]

Czytaj...

8 lipca 2017 w Mławie, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Seniorów AS odbyły się warsztaty dla liderów przedsiębiorstw społecznych pt.: „Ekonomia społeczna w praktyce”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej 20 przedsiębiorstw społecznych z północnego Mazowsza, które biorą udział w naszych projektach. W pierwszej części spotkania przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – […]

Czytaj...