Monthly Archives: Sierpień 2017

W imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej serdecznie zapraszamy na dwudniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej oraz instytucjach związanych z ekonomią społeczną, działających na obszarze objętym wsparciem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach. Wizyta jest bezpłatna (transport, nocleg oraz wyżywienie zapewniają organizatorzy), przewidziano 15 miejsc.  Termin wizyty studyjnej (do wyboru): 21-22.09.2017 – termin zgłoszeń do 12.09.2017 […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął w subregionie radomskim I nabór  biznesplanów dot. wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i istniejących już przedsiębiorstwach społecznych, a także w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w […]

Czytaj...

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista/ka ds. partnerstw lokalnych nr referencyjny: 06/DWES/OST/FFW/2017 miejsce pracy: subregion ostrołęcki, tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski Zakres obowiązków spec. ds. partnerstw lokalnych: 1. Realizacja działań związanych z budowaniem i rozwojem partnerstw […]

Czytaj...

Informujemy, że w ramach zakończonej w dniu 31.07.2017  pierwszej rekrutacji do programu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” zostały zakwalifikowane do dalszego wsparcia następujące podmioty/grupy inicjatywne: 1. Fundacja Miasto Anioły 2. Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń” 3. Grupa inicjatywna RAZEM – 3 os. fizyczne, tj. Hanna Zembrzycka, Jadwiga Daszyńska, Jadwiga Budzyńska 4. Orzeł i […]

Czytaj...