Monthly Archives: Wrzesień 2017

Miło nam poinformować, że Komisja Oceny Wniosków, na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12-09-2017 rozstrzygnęła konkurs biznesplanów, w ramach I naboru do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”. W wyniku tego 7 na 9 ubiegającym się o to podmiotom, przyznano wsparcie finansowe na utworzenie w sumie 30 nowych miejsc pracy. Łączna […]

Czytaj...

Obecnie procedowane są niezależnie trzy ustawy dotyczące różnych aspektów ekonomii społecznej. Są także na różnym etapie zaawansowania. Są to: 1.   „Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych” – wpłynął do Sejmu 21 sierpnia 2017 (jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie).  2.  Poselski projekt ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej” (wpłynął do Sejmu […]

Czytaj...
Ekonomia społeczna na rzecz rozwoju Czerwińska nad Wisłą

29 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą przedstawiciele lokalnego samorządu, parafii oraz stowarzyszenia podpisali porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Porozumienie sygnowali Pan Marcin Gortat – Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Ks. Szymon Mastalerz SDB – proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku oraz Pan Tomasz Zamorski i Pan Mateusz Odoliński z […]

Czytaj...
Trwa ocena formalna biznesplanów w subregionie radomskim

W pierwszym naborze biznesplanów w subregionie radomskim wpłynęło do nas w sumie 9 biznesplanów. 6 przeszło wstępną ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej. Trwa weryfikacja formalna pozostałych wniosków.  Nabór biznesplanów przeprowadzamy w związku z możliwością uzyskania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i już istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w […]

Czytaj...