Monthly Archives: Październik 2017

Zapraszamy na spotkanie o ekonomii społecznej w Szydłowcu

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłowiec oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe, liderów społecznych, przedstawicieli JST i wszystkich zainteresowanych w powiecie szydłowieckim tematyką ekonomii społecznej na spotkanie pt. „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania”, które odbędzie się 07.11.2017 r.  o godzinie 11.00 w Sali Kominkowej Zamku w Szydłowcu. Proponowany program spotkania: Dlaczego warto wspierać Ekonomię […]

Czytaj...
Wspierana przez mOWES spółdzielnia w gronie laureatów Konkursu  na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Zakończyła się kolejna, VII edycja Konkursu  na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku  im. Jacka Kuronia organizowanego przez Fundację  Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Nagrodą tą nagradzani są ci,  którzy dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Nagrody rozdano podczas uroczystej gali, która odbyła się we wtorek […]

Czytaj...
Zapraszamy na spotkanie animacyjno-rekrutacyjne w Ostrołęce

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza na spotkanie animacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 24.10.2017 w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gminy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej), organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem […]

Czytaj...
Spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich oraz podmiotów współpracujących z OWES-ami

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych […]

Czytaj...
Zapraszamy na spotkanie w  Przasnyszu w sprawie tworzenia spółdzielni socjalnych przez osoby prawne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconemu tworzeniu spółdzielni socjalnych przez osoby prawne w subregionie ostrołęckim. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Spotkanie odbędzie się w środę 11 października 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej […]

Czytaj...
3 nowe partnerstwa lokalne w subregionie ciechanowskim

Ostatni miesiąc przyniósł w subregionie ciechanowskim trzy kolejne partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Każde nowe partnerstwo podpisywane przy wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) przyczynia się także do aktywizacji i zwiększenia ogólnego potencjału lokalnych społeczności. Zasadniczym celem jest jednak powstanie nowych miejsc pracy dla osób będących w trudnej sytuacji. Pod koniec sierpnia […]

Czytaj...
Spotkania sieciujące kierowników OWES oraz podmiotów współpracujących z OWES

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej OWES. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy także przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych. Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES odbędzie się w dniach […]

Czytaj...