Monthly Archives: Grudzień 2017

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018, wszystkim naszym partnerom, współpracownikom oraz sympatykom, ale przede wszystkim „naszym” przedsiębiorstwom społecznym składamy najserdeczniejsze życzenia:  autentycznego ciepła i radości pośród życzliwych Wam osób, zdrowia i siły spokoju oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku. Zespół Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czytaj...

Nasze badanie akcentujące zagadnienia pożytku publicznego, rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej  na Mazowszu jest dostępne online na stronie http://drogiwspolpracy.badanie.net  Potrwa jeszcze do 22  GRUDNIA b.r.! Do udziału w ankiecie zaproszone są szczególnie organizacje pozarządowe,  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego oraz oczywiście różne przedsiębiorstwa społeczne. Ankieta jest anonimowa, wymagane jest tylko podanie powiatu, z […]

Czytaj...

Uwaga! Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu rekrutacji w subregionie ostrołęckim do końca stycznia 2018 (poprzednio obowiązywał termin do 11 grudnia 2017). Nadal zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane założeniem/znalezieniem zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: ostrołęckiego wraz z m. Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego. Rekrutacja odbywa się w ramach projektu: „Inkubacja i […]

Czytaj...

Uwaga, przyjmujemy zapisy na warsztat w Radomiu pt.: Podmioty Ekonomii Społecznej – zakładanie i administrowanie Tych, którzy nie zaznajomili się jeszcze z ideą przedsiębiorstwa społecznego zapraszamy na szkolenie, które odbywa się dzień wcześniej, także w Radomiu (patrz poprzednie ogłoszenie). Ten warsztat jest dla tych, którzy znają już nieco idee ekonomii społecznej, chcieliby się zaangażować, ale […]

Czytaj...
Zastanawiasz się czy wejść w ekonomię społeczną? –  podpowiemy ci na warsztacie w Radomiu

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza  organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne z subregionu radomskiego na warsztat: Budowanie przedsiębiorstwa społecznego   Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?  Jak zbudować prężnie działające przedsiębiorstwo społeczne? Skąd wziąć pomysł na działalność i jak  umacniać istniejące przedsiębiorstwa? O tym właśnie porozmawiamy na warsztacie. Termin  szkolenia: 11.12.2017 r., Czas: godz. 11:00  do 16:00, Miejsce: CIR […]

Czytaj...