Monthly Archives: Styczeń 2018

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza osoby z organizacji pozarządowych z subregionu ostrołęckiego na bezpłatne szkolenia: „Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędą się w Ostrołęce (w dniu 26.01.2018) oraz Makowie Mazowieckim (6.02.2018). Miło nam poinformować, że współorganizatorem spotkania w Ostrołęce […]

Czytaj...

W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z subregionu radomskiego na  bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków […]

Czytaj...

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o prowadzonym naborze wniosków o dotację dla samorządów, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Dotacja na zatrudnienie osób w przedsiębiorstwie społecznym Nawet do 79 tys. zł łącznie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w nim osób bezrobotnych mogą otrzymać gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia […]

Czytaj...

Niniejszym ogłaszamy wyniki drugiej rekrutacji  do programu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”, która odbywała się w dniach w dniach 15-11-2017 – 11-12-2017. W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego Komisja Rekrutacyjna opracowała listę rankingową kandydatów/ek. Minimalna liczba punktów kwalifikujących wynosiła: 10. Do […]

Czytaj...

Nasze Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu wraz z partnerem – Związkiem Stowarzyszeń Koalicją Organizacji Pozarządowych w Radomiu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach grup roboczych. Powstające grupy mają na celu nawiązanie współpracy i określenie „map drogowych” wyznaczających działania wspierające rozwój III sektora, budowanie sieci kooperacji z […]

Czytaj...