Monthly Archives: Marzec 2018

Najlepsze życzenia wielkanocne!

Zamieszanie – przerodziło się w pewność. Strach – w odwagę, rzekoma porażka – w triumf i nadzieję. Via Dolorosa w – zmartwychwstanie – o tym przypominają nam Święta Wielkanocne. Tego życzymy też wszystkim współpracownikom, beneficjentom i sympatykom Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Zespół  mOWES

Czytaj...

Kolejna już rekrutacja w subregionie ostrołęckim zaowocowała III konkursem biznesplanów w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”. W dniu 27-03-2018 obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano cztery wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstających/istniejących przedsiębiorstwach społecznych.  Każdy z wniosków oceniany był pod względem formalnym, a następnie […]

Czytaj...
Wizyta studyjna w Bieszczadach

W dniach 16-17 marca 2018 przedstawiciele społeczności lokalnych z terenu gminy Jastrzębia w subregionie radomskim uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bieszczadach korzystając z gościny LGD „Zielone Bieszczady”. Celem wizyt studyjnych jest możliwość obserwacji dobrych praktyk i szukanie inspiracji w ich przeniesieniu na lokalny grunt. W wizycie, której organizatorem było Centrum Inkubacji i Rozwoju Mazowieckiego Ośrodka […]

Czytaj...

Zapraszamy na seminarium zatytułowane „W poszukiwaniu możliwości współpracy Lokalnych Grup Działania Regionie Radomskiem i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 14 marca 2018 rok, g. 9.30 – 15.00, Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10. Rozmowa pomiędzy przedstawicielami lokalnych grup działania, samorządowcami oraz przedstawicielami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dotyczyć będzie wyzwań lokalnych i […]

Czytaj...

Kolejnych 40 nowych miejsc pracy powstanie w subregionie radomskim dzięki ekonomii społecznej. Ponad 700 tys. zł otrzyma 11 nowych przedsiębiorstw społecznych, których biznesplany zostały zaakceptowane i skierowane do realizacji. To efekt działalności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego misją jest pomoc osobom bezrobotnym, zwłaszcza z newralgicznych grup społecznych. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) jest […]

Czytaj...

W dniu 1 marca 2018 zostały ocenione biznesplany grup inicjatywnych z ostatniej rekrutacji w subregionie radomskim ubiegających się o wsparcie Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas obrad Komisji Oceny Wniosków (KOW) w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” zostało poddanych ocenie 15 wniosków, które napłynęły do mOWES w dniach 12.01.2018 r. […]

Czytaj...