Monthly Archives: Kwiecień 2018

Niewykorzystany potencjał lokalny na Mazowszu – wyniki naszej ankiety

Wciąż istnieje niewykorzystany potencjał lokalny na Mazowszu – wyniki ankiety   We wzajemnych relacjach między podmiotami ekonomii społecznej, w tym NGO i jednostkami samorządu terytorialnego (JST) istnieje spory niewykorzystany potencjał współpracy. Choć większość respondentów z samorządu deklaruje jakąś formę współpracy, 90% samorządów nie ma świadomości istnienia na swoim terenie podmiotów ekonomii społecznej (PES) poza fundacjami […]

Czytaj...

Miło nam poinformować, że w marcu b.r. w subregionie radomskim powstały dwa nowe partnerstwa lokalne na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej  – jedno w powiecie zwoleńskim, drugie w przysuskim. Wspólne działanie wielu podmiotów ułatwia nie tylko realizację zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, ale także wzmacnia więzi lokalne oraz aktywność obywatelską. Partnerstwo w powiecie […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu na bezpłatne szkolenie pn. „Źródła finansowania sportu i infrastruktury sportowej”, które odbędzie się w dniu 20.04.2018 r. (piątek) w godz. 15.00-18.00 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A  w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas szkolenia omówione zostaną […]

Czytaj...
mOWES przyznał środki na utworzenie już 278 miejsc pracy!

Marzec 2018 był wyjątkowo owocny w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Oceniliśmy biznesplany złożone w subregionie ostrołęckim oraz radomskim. Komisje Oceny Wniosków w wyniku obrad w dniu 1 marca 2018 (subregion radomski) oraz 27 marca (subregion ostrołęcki)  przyznały dofinansowanie na utworzenie w sumie  51 nowych miejsc pracy – dla 40 w Radomiu i okolicach oraz […]

Czytaj...

Zgodnie z § 12  Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim/ostrołęckim/radomskim” wersja 3, obowiązująca od 15.03.2018 r., o przedłużone wsparcie pomostowe w uzasadnionych przypadkach mogą wnioskować przedsiębiorstwa społeczne utworzone przez osoby fizyczne. Liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają przedsiębiorstwa społeczne utworzone w ramach projektu, jednak również […]

Czytaj...

11 kolejnych miejsc  pracy powstanie w subregionie ostrołęckim dzięki wsparciu dotacyjnemu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nabór nadal jest otwarty. O wsparcie mogą ubiegać się gminy, powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, a także osoby fizyczne z subregionu ostrołęckiego. Warunkiem jest stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Nie trzeba wkładu własnego, […]

Czytaj...