Monthly Archives: Maj 2018

Nowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej w powiecie lipskim

Cieszymy się,  że w  dniu 9 maja 2018 w Lipsku, zostało zawarte kolejne w  bieżącym roku partnerstwo w subregionie radomskim.  Do poprzednich, w powiecie zwoleńskim oraz przysuskim, dołączyło obecne, w powiecie lipskim.  Pod porozumieniem o utworzeniu partnerstwa „ Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie lipskim” podpisało się 12 sygnatariuszy: 1. Europejska Uczelnia […]

Czytaj...

Wiosna w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej obfituje w nowe partnerstwa. Przy wsparciu mOWES zawiązało się nowe partnerstwo w mieście Raciąż w subregionie ciechanowskim oraz w  gminie Myszyniec (subregion ostrołęcki). Porozumienie o utworzeniu partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w gminie miasto Raciąż” zostało zawarte w Raciążu w dniu 30 marca 2018 pomiędzy: […]

Czytaj...

Starosta Płoński oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego na szkolenie pt.: „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych zgodnie z wymogami dyrektywy RODO” Szkolenie odbędzie się w dniu 30 maja, w sali konferencyjnej nr 325 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, w godz. 10.00 – 15.30. […]

Czytaj...

Rozpoczęła się rekrutacja na drugie spotkanie sieciujące! Zapraszamy! Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Lidera projektu ma przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim spotkaniu sieciującym OWES przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.   Spotkanie odbędzie się w […]

Czytaj...

W odpowiedzi na złożone wnioski pierwsze dwa przedsiębiorstwa społeczne uzyskały rekomendacje do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w subregionie ciechanowskim, tj. Spółdzielnia Socjalna ROUTE 69 i Spółdzielnia Socjalna RAZEM.   Informacja o tym, kto i na jakich zasadach może skorzystać z przedłużonego wsparcia pomostowe jest dostępna w regulaminie „Przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego” i w naszym artykule. http://mowes.pl/przedluzone-wsparcie-pomostowe-kto-moze-skorzystac/  

Czytaj...

25 kwietnia 2018 w Szydłowcu, odbyła się konferencja zorganizowana przez Miasto i Gminę Szydłowiec, do udziału w której zostaliśmy zaproszeni, pt.:”Finansowanie inicjatyw i rozwoju NGO Gminy Szydłowiec”. Głównym celem konferencji było przedstawienie sektorowi pozarządowemu wiedzy z zakresu różnorodnych metod pozyskiwania dotacji i finansowania ich działalności statutowych. Ofertę Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tym zakresie […]

Czytaj...