Monthly Archives: Lipiec 2018

Lista baz przedsiębiorstw społecznych

Gdzie mogą szukać informacji osoby lub instytucje, które chcą dokonać zakupów odpowiedzialnych społecznie? Jak mogą znaleźć przedsiębiorstwa społeczne w swoim regionie jednostki samorządu terytorialnego, które chcą zawrzeć klauzule społeczne w zamówieniach publicznych lub dokonać rozeznania rynku? Jak i gdzie może się promować np. spółdzielnia socjalna? Aby pomóc w takich poszukiwaniach przygotowaliśmy poniższą listę baz przedsiębiorstw […]

Czytaj...

W związku z tym, że posiadamy jeszcze wolne środki finansowe do rozdysponowania, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do zgłaszania się chętnych zainteresowanych stworzeniem nowych miejsc pracy . Udzielamy dotacji, doradzamy, pomagamy napisać biznesplany, udzielamy wsparcia pomostowego. Łączna maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo społeczne może wynieść maksymalnie do 79 tys. złotych. Rekrutacja odbywa się […]

Czytaj...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – „RODO w NGO”, organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Czytaj...

Organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Pan Artur Ludew oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, wraz z partnerem -Szydłowieckim Forum Gospodarczym, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych: „RODO w NGO”, organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Czytaj...

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt).  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na cel pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej ok. 143 mln zł. Dodatkowo pożyczki mogą być objęte gwarancją […]

Czytaj...

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych należą do najmniej znanych podmiotów ekonomii społecznej. Miło nam, że przygotowany przez nas materiał poglądowy, w którym zachęcamy do tworzenia TUW-ów został opublikowany na stronie portalsamorządowy.pl. Zachęcamy do kontaktu zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, czy lokalne grupy zawodowe, którym zależy na obniżeniu składki ubezpieczeniowej. Dużą pomoc specjalistyczną w zakresie tworzenia TUW-ów świadczy także […]

Czytaj...
Audyt standardów AKSES – zdaliśmy na 95%!

28 i 29 maja 2018 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbył się audyt akredytacyjny. Zespół audytowy  zarekomendował utrzymanie naszej akredytacji jako ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. „W wyniku przeprowadzonego badania audytowego potwierdzono i udokumentowano spełnienie wymaganych standardów akredytacyjnych przez mOWES w stopniu przewyższającym ustalone progi akceptowalności” – czytamy. W audycie potwierdzającym utrzymanie w mocy akredytacji […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy zarządzania organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniu 6.07.2018 (piątek) w godz. 15.00-18.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5 (II p.).   Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: Ludzie w organizacji: Zasady […]

Czytaj...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium eksperckim – Subregionalne Forum Współpracy, które odbędzie się w dniu 6.07.2018 r. w godz. 10-14 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5 (II p.). Seminarium przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) subregionu ciechanowskiego (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, […]

Czytaj...