Monthly Archives: Grudzień 2018

Otwarta rekrutacja w subregionie ciechanowskim zaowocowała złożeniem dwóch biznesplanów. W dniu 20.12.2018 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano dwa wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.  Wnioskodawcy uzyskali oceny wyższe niż określona w regulaminie minimalna liczba punktów premiująca do dofinansowania (18). Komisja zdecydowała o przyznaniu dotacji na liczbę miejsc […]

Czytaj...
Wigilia dla naszych radomskich beneficjentów

17 grudnia 2018 gościliśmy w restauracji w Różanym Gościńcu na spotkaniu animacyjno – wigilijnym. Wigilia została zorganizowana przez mOWES region radomski dla swoich beneficjentów, których serdecznie niniejszym  pozdrawiamy.

Czytaj...
Przedstawiciele gminy Rzeczniów z wizytą studyjną w powiecie siedleckim

W dniach 3-4 grudnia odbyła się wizyta studyjna w OWES-ie Siedlce, LGD Ziemi Siedleckiej, ZAZ Siedlce oraz Spółdzielni Socjalnej „Zioła Siedleckie”. W wizycie wzięło udział 11 mieszkańców gminy Rzeczniów (przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych). Celem wizyty było zapoznanie się z wieloletnią aktywnością  organizacji zakorzenionych w społeczności lokalnej, wykorzystanie dobrych praktyk w celu realizacji lokalnych […]

Czytaj...

Starosta Płoński oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego na szkolenie pt.: „Biznes społeczny – czym jest odpłatna działalność pożytku publicznego?” Szkolenie odbędzie się w dniu 14 grudnia, w sali konferencyjnej nr 131 Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, w godz. 11.00 – 16.00. Stowarzyszenia i fundacje mają […]

Czytaj...

  Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że nabór biznesplanów dla subregionów ciechanowskiego i radomskiego potrwa do 13 grudnia 2018. Nabór dotyczy grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” lub „- ciechanowskim” oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych). Biznesplany przyjmowane będą do dnia 13 grudnia 2018 […]

Czytaj...

  Informujemy, że w wyniku naboru ciągłego w subregionie ciechanowskim do dalszego udziału w projektach „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej…” zakwalifikowały się następujące podmioty: 1.   Spółdzielnia Socjalna 4You 2.   Grupa inicjatywna osób prawnych składająca się z następujących podmiotów: Stowarzyszenie Nasz Czerwińsk nad Wisłą, Parafia Rzymskokatolicka Bazylika Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad Wisłą.   W subregionie radomskim […]

Czytaj...