Kategoria: Aktualności

Przypominamy o liście akredytowanych OWES-ów

Dla tych, którzy chcą zachęcić do ekonomii społecznej znajomych z innych województw lub też sąsiadów zza miedzy, przypominamy, że istnieje lista akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES-ów). Cała Polska została podzielona na regiony lub subregiony, którymi opiekują się poszczególne OWES-y. Obowiązuje tu rejonizacja. Obecnie 66 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej został  zarejestrowany w międzynarodowej bazie przedsiębiorstw społecznych i instytucji wspierających z regionu Morza Bałtyckiego. Widniejemy TU.   Aktualnie w bazie są zarejestrowane 33 instytucje wspierające, w tym 12 instytucji z Polski. Baza przedsiębiorstw społecznych liczy 336 podmiotów z 11 krajów: Danii, Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwegii […]

Czytaj...
Lista baz przedsiębiorstw społecznych

Gdzie mogą szukać informacji osoby lub instytucje, które chcą dokonać zakupów odpowiedzialnych społecznie? Jak mogą znaleźć przedsiębiorstwa społeczne w swoim regionie jednostki samorządu terytorialnego, które chcą zawrzeć klauzule społeczne w zamówieniach publicznych lub dokonać rozeznania rynku? Jak i gdzie może się promować np. spółdzielnia socjalna? Aby pomóc w takich poszukiwaniach przygotowaliśmy poniższą listę baz przedsiębiorstw […]

Czytaj...

W związku z tym, że posiadamy jeszcze wolne środki finansowe do rozdysponowania, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do zgłaszania się chętnych zainteresowanych stworzeniem nowych miejsc pracy . Udzielamy dotacji, doradzamy, pomagamy napisać biznesplany, udzielamy wsparcia pomostowego. Łączna maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo społeczne może wynieść maksymalnie do 79 tys. złotych. Rekrutacja odbywa się […]

Czytaj...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – „RODO w NGO”, organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Czytaj...

Organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Pan Artur Ludew oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, wraz z partnerem -Szydłowieckim Forum Gospodarczym, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych: „RODO w NGO”, organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Czytaj...

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt).  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na cel pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej ok. 143 mln zł. Dodatkowo pożyczki mogą być objęte gwarancją […]

Czytaj...

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych należą do najmniej znanych podmiotów ekonomii społecznej. Miło nam, że przygotowany przez nas materiał poglądowy, w którym zachęcamy do tworzenia TUW-ów został opublikowany na stronie portalsamorządowy.pl. Zachęcamy do kontaktu zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, czy lokalne grupy zawodowe, którym zależy na obniżeniu składki ubezpieczeniowej. Dużą pomoc specjalistyczną w zakresie tworzenia TUW-ów świadczy także […]

Czytaj...
Audyt standardów AKSES – zdaliśmy na 95%!

28 i 29 maja 2018 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbył się audyt akredytacyjny. Zespół audytowy  zarekomendował utrzymanie naszej akredytacji jako ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. „W wyniku przeprowadzonego badania audytowego potwierdzono i udokumentowano spełnienie wymaganych standardów akredytacyjnych przez mOWES w stopniu przewyższającym ustalone progi akceptowalności” – czytamy. W audycie potwierdzającym utrzymanie w mocy akredytacji […]

Czytaj...

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy zarządzania organizacją pozarządową”, które odbędzie się w dniu 6.07.2018 (piątek) w godz. 15.00-18.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju przy mOWES w Ciechanowie pl. Tadeusza Kościuszki 7 lok. 5 (II p.).   Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: Ludzie w organizacji: Zasady […]

Czytaj...