COMPLEX

logo_complexSpółdzielnia Socjalna „Complex”, PUŁTUSK

Spółdzielnia  powstała z inicjatywy czterech osób,  piąta dołączyła do grupy podczas odbywania cyklu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Średnia wieku członków spółdzielni to 30 lat. Zamieszkują one powiat pułtuski i makowski. Choć są osobami w tzw. wieku produkcyjnym, to mieli problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Mimo to nie czują się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Mówią o sobie: kreatywni, operacyjni, przedsiębiorczy i pełni zapału do pracy.

Największym dla nich problemem okazała się sama rejestracja spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ ich wnioski z powodów prawnych były odrzucane. Z pomocą przyszedł zbieg okoliczności i pracownicy projektu IWES. Dzięki temu mogli założyć spółdzielnię w terminie, a tym samym otrzymać dofinansowanie na jej prowadzenie. Docelowo ich działalność będzie się koncentrować na kilku obszarach: usługi multimedialne (wytwarzanie oprogramowania, profesjonalna fotografia i obróbka grafiki, obróbka dźwięku oraz video, prowadzenie kampanii reklamowej w internecie), usługi finansowe, doradztwo prawne, usługi przewozu osób, dystrybucja i handel środków czystości. Nieustannie się szkolą.

Podkreślają, że jeśli zdołają zrealizować wszystkie założenia, to w najbliższych dwóch latach będą dążyć do uzyskania rentowności i samodzielności spółdzielni. Osiągnięcie tych fundamentalnych celów pozwoli im z kolei skupić sie na rozwoju, a w przyszłości modernizacji działalności spółdzielni. W roku 2016 chcą przenieść siedzibę firmy z lokalu mieszkalnego do nowego lokalu w centrum Pułtuska. Planują również wprowadzić nowe usługi do działu multimedialnego – o możliwość produkcyjną oprogramowania aplikacji stacjonarnych i mobilnych w systemie Windows i Android, co wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników lub zawiązaniem współpracy z istniejącym podmiotem.

Co więcej? Dział dystrybucji środków czystości planuje uruchomić usługę sprzątającą dla dużych obiektów i biur. Z kolei dział rachunkowy chce zatrudnić asystenta lub asystentów księgowej w zależności od ilości zakontraktowanych stałych klientów. – „Bierzemy pod uwagę również modernizację architektury systemu księgowego poprzez jego centralizację na serwerze zamiast rozdzielnych i niezależnych stanowisk roboczych” – podkreślają członkowie spółdzielni.

Zastanawiają się nad rozszerzeniem usług porad prawnych oraz przewozu osób. W planach spółdzielni znajduje się również budowa sklepu internetowego, głównie do sprzedaży środków czystości, ale również promocji i sprzedaży pozostałych usług świadczonych przez spółdzielnię.

KONTAKT:
Spółdzielnia Socjalna „Complex”
ul. Piotra Skargi 31/8, 06-100 Pułtusk
tel.: 508 936 947
e-mail: complex.pultusk@gmail.com
www.e-complex.net.pl