Do pobrania

WNIOSKI O DOTACJE I WSPARCIE POMOSTOWE

Ze względu na zmiany w wytycznych CT9 zamieszczamy zrewidowane regulaminy dotyczące przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego (pierwsze trzy załączniki poniżej). Zmiany obowiązują od 15.03.2018.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Subregion ciechanowski (powiaty: ciechanowski, płoński, pułtuski, mławski, żuromiński)

 

Subregion ostrołęcki (powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski)

 

Subregion radomski  (powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom)

 

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – załączniki

 
ROZLICZENIE DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO