Poznaj nasz projekt

 

NASZE PROJEKTY KROK PO KROKU

„Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim
To lokalne jeśli chodzi o zasięg geograficzny, ale innowacyjne w skali ogólnopolskiej dwa projekty z obszaru ekonomii społecznej. Projekty zakładają bezpłatną kilkuetapową i kilkupoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego. Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektów będzie powstanie co najmniej 120 (po 60 w każdym subregionie) nowych miejsc pracy. Projekty będą realizowane do 30.04.2019r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny.
Celem projektów jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in.:
• wzrost wiedzy o przedsiębiorstwach społecznych,
• tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
• zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych,

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim
Całkowity budżet projektu 2 675 854,50 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 2 140 683,60 PLN

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim
Całkowity budżet projektu 2 781 942,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 2 225 553,60 PLN

—————————————————————————-

Poszukiwanie swojej drogi

Jesteś osobą bezrobotną z północnego Mazowsza (subregiony ostrołęcki i ciechanowski) poszukującą pracy? Borykasz się z niepełnosprawnością, uzależnieniem, znalezieniem swojego miejsca w życiu? Mamy dla Ciebie interesującą propozycję.

Odpowiedź na Twoje potrzeby

Zamierzamy utworzyć sieć lokalnych spółdzielni socjalnych, dających swoim członkom dobrą pracę. Uczestnikom projektu oferujemy szkolenia, doradztwo, dotacje inwestycyjne „na start”, a także pomostowe wsparcie finansowe w pierwszych miesiącach funkcjonowania spółdzielni. Dajemy szansę na uzyskanie stabilnego zatrudnienia, a może nawet realizację marzeń. W te działania włączamy lokalną społeczność.

[/two_third]
[/columns]

Spółdzielnia jako biznes

Spółdzielnia socjalna to firma jak każda inna, nie żaden „relikt” PRL. Dzisiaj możemy wręcz mówić o „modzie” na spółdzielnie socjalne, szczególnie wśród młodych, bezrobotnych absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych. W spółdzielni socjalnej wszyscy jej członkowie mają równy głos i mogą decydować o sprawach najważniejszych dla firmy. To dzięki temu członek spółdzielni socjalnej może ją traktować nie tylko jako miejsce pracy, ale także jako swoją „własność”. Może czuć, że pracuje na siebie. Do założenia takiej firmy potrzebne jest co najmniej 5 osób. Spółdzielnia daje też przywileje: zwolnienie z opłat rejestracyjnych czy łatwiejszy dostęp do środków finansowych.

Weryfikacja pomysłu

Zdecyduj, co chcesz (lub chcecie) robić w Waszej spółdzielni. Wybór praktycznie jest nieograniczony. Dla orientacji – w Polsce działa kilkaset spółdzielni, które zajmują się: sprzątaniem, krawiectwem, grafiką, reklamą, informatyką, wikliniarstwem, opiekują się starszymi ludźmi, przygotowują catering czy konferencje. Dobrze jest znać się na tym co się robi, żeby sprostać oczekiwaniom rynku.

Daj się znaleźć

Skontaktuj się z nami, wypełnij dokumenty. Pokażemy Ci, co robić dalej. U nas spotkasz ludzi, którzy być może chcą tego samego, co Ty. A może już masz swoją grupę, z którą chcesz pracować? Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do projektu, czekają na Ciebie praktyczne szkolenia i warsztaty. Przygotują Cię do działania w spółdzielni socjalnej. Utwierdzą w decyzji, że to jest, to, co chciałbyś robić, i że chciałbyś to robić w ten właśnie sposób.

Powołanie grupy inicjatywnej

Jesteś już w projekcie. Rozglądasz się wokół i widzisz ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, jak Ty. Podobnie myślicie, macie taki sam pomysł na spółdzielnie socjalną. Tworzycie grupę inicjatywną, która ma swojego opiekuna. To zalążek przyszłego przedsiębiorstwa socjalnego.

Pomagamy w finansowaniu

W ramach projektu uczestnicy przygotowują biznesplan. Po pozytywnej weryfikacji przez niezależną Komisję Oceny Wniosków, wybrane grupy inicjatywne (osób fizycznych lub prawnych) dostają „na start” po 11 000 zł na utworzenie miejsca pracy. Poza tym, w ciągu pierwszych 6 miesięcy działania spółdzielni otrzymują wsparcie pomostowe, czyli 800 zł miesięcznie.

[/columns]

Przeprowadzamy przez trudne etapy

Na każdym etapie powstawania i działania spółdzielni oferujemy pomoc. Nie znasz się na
księgowości? Zorganizujemy doradców, którzy pomogą w finansach. Nie ogarniasz marketingu? Doradzimy w strategii promocji spółdzielni. Masz chwile zwątpienia? Do dyspozycji są psycholodzy i doradcy motywacyjni. Odpowiadamy na Twoje indywidualne potrzeby.

Szczęśliwy finał

Na końcu czeka na Ciebie satysfakcja i spokój. Masz pracę w spółdzielni socjalnej, zarabiasz godne pieniądze. Sytuacja finansowa Twojej rodziny jest lepsza, oni też są bardziej zadowoleni. Jesteś w otoczeniu ludzi przyjaznych, równych Tobie, podobnych do Ciebie. Czy nie o tym marzyłeś?

Budowanie partnerstwa

Utworzenie spółdzielni to jednak dopiero początek. Teraz musisz się utrzymać na rynku. Służą temu również kontakty z innymi spółdzielniami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami. Komunikowanie się i partnerstwo to ważna część ekonomii społecznej. W czasie trwania projektu pokażemy sukcesy tych, którzy też skorzystali z szansy na własny biznes. Zorganizujemy 6 wizyt studyjnych i 21 spotkań służących tworzeniu lokalnych partnerstw.