Instrumenty zwrotne

inwestycyjnePodmioty ekonomii społecznej (PES) w swojej działalności nie są pozostawione same sobie. Takie organizacje jak np. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, fundacje, stowarzyszenia czy organizacje kościelne pełnią w społeczeństwie szczególną rolę, mogą tym samym korzystać ze szczególnych przywilejów ekonomicznych. Oprócz otrzymywania nieodpłatnych szkoleń czy doradztwa mają też możliwość sięgania po finansowe instrumenty zwrotne. Niżej polecamy instytucje, które oferują tego rodzaju wsparcie.

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców społecznych z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
Pożyczki mogą być przeznaczone zarówno na start, jak i rozwój przedsiębiorstw społecznych (dwa oddzielne programy), w tym np. na poprawę płynności finansowej, czy wprowadzenie nowych technologii. Dodatkowo oprocentowanie może być obniżone tym bardziej, im więcej nowych miejsc pracy utworzono. Maksymalna kwota pożyczki na start – to 200 tys. zł, a na rozwój – 500 tys. zł. Maksymalny okres spłaty – odpowiednio w obu programach – 5 i 7 lat. Oprocentowanie jest uzależnione od oprocentowania kredytów rynkowych i m.in. utworzonych miejsc pracy. Np. przy pożyczce o wartości 300 tys. zł, gdy utworzone zostaną 2 miejsca pracy, a oprocentowanie rynkowe wynosi np. 8%, przykładowe obniżone oprocentowanie pożyczki wyniesie: 3,83%. O pożyczkach pisaliśmy na naszej stronie TU.  W celu uzyskania pożyczki –  należy zgłosić się do właściwego, tj. działającego na danym obszarze Pośrednika Finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego i złożyć wniosek. Lista pośredników (w zależności od kwoty i celu pożyczki) znajduje się TU  W celu uzyskania gwarancji – można się zgłosić do jednego z wymienionych w ulotce banków (TU).

Pożyczki pomostowe, operacyjne i inwestycyjne z Funduszu PAFPIO
PAFPIO Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich jest instytucją wspierającą organizacje nienastawione na zysk. Jego oferta – krótkoterminowe pożyczki – pomaga w zabezpieczaniu finansowej ciągłości realizowanym przez nie projektom.Pożyczki udzielane są na działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną). Mogą z nich korzystać m.in.: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, a w niektórych przypadkach także grupy nieformalne. Oprocentowanie pożyczek wynosi 10% w skali roku, ale bez sztywnego modelu spłaty. PES sam określa dogodny i realny system zwrotu pożyczki, zależny od tego, kiedy spodziewa się przychodów. Więcej informacji na stronie PAFPIO.