„Nasze” spółdzielnie

Nasze spółdzielnie

Kącik wsparcia dla autystycznych dzieciaków, transmisja sesji samorządowych on-line, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, mobilna opieka dla seniorów – to tylko niektóre elementy z oferty biznesowej spółdzielni socjalnych, które powstały lub rozwijają się przy wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poniżej lista podmiotów, którym pomogliśmy w powstaniu i/lub wspieramy w rozwoju w ramach trzech projektów: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” oraz „(…) na południowym Mazowszu”. 
Prywatne historie mieszają się tu ze ścieżkami zawodowymi, a marzenia z rzeczywistością. Nasi partnerzy, bo dziś tak ich już nazywamy, otrzymali od nas między innymi fundusze na start, wiedzę, opiekę ekspercką, a także inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju. Zachęcamy do korzystania z ich usług. Poznajcie ludzi i instytucje, które są świadectwem na pozytywne oddziaływanie ekonomii społecznej.

Subregion ostrołęcki: 

Spółdzielnia Socjalna „Amelia”, OSTRÓW MAZOWIECKA
Spółdzielnia Socjalna „Complex”, PUŁTUSK
Spółdzielnia Socjalna KELE, OSTROŁĘKA
Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej”, OSTROŁĘKA
Spółdzielnia Socjalna „Pracuś”, CZERWIN
Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”, OSTROŁĘKA
Spółdzielnia Socjalna „Validus”, OSTROŁĘKA
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Lokomotywa (w trakcie restrukturyzacji)
Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szron”

Subregion radomski

Kozienicka Spółdzielnia Socjalna
Spółdzielnia Socjalna „OAZA”, KLWÓW
Spółdzielnia Socjalna „Rodzinna”
Spółdzielnia Socjalna „Zielona Igiełka”, JEZIORNO
Spółdzielnia Socjalna „Reduar”, ALOJZÓW
Spółdzielnia Socjalna „Pierrot & Róża”, WYSOKA

Subregion ciechanowski

Haven Spółdzielnia Socjalna
Spółdzielnia Socjalna „Grodzisko”
Spółdzielnia Socjalna „Auto-Kompleks”
Spółdzielnia Socjalna „Razem”
Spółdzielnia Socjalna „Perfect-Socjal”
Spółdzielnia Socjalna „Inkluzywna”
Spółdzielnia Socjalna Complex
Spółdzielnia Socjalna Monagni
Spółdzielnia Socjalna „Route69”
Spółdzielnia Socjalna „Szansa”
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „BUS-KOM” z siedzibą w Mławie