Opis projektu

 

„Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionie ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.
To lokalne jeśli chodzi o zasięg geograficzny, ale innowacyjne w skali ogólnopolskiej trzy projekty z obszaru ekonomii społecznej. Projekty zakładają bezpłatną kilkuetapową i kilkupoziomową pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ale także dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ciechanowskiego, ostrołęckiego i radomskiego. Oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie animatorów w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem projektów będzie powstanie co najmniej 180 (po 60 w każdym subregionie) nowych miejsc pracy. Projekty będą realizowane do 31.12.2019r. (subregion radomski) oraz do 31.04.2019 (pozostałe oba subregiony).
Celem projektów jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ciechanowskiego, ostrołęckiego i radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in.:
• wzrost wiedzy o przedsiębiorstwach społecznych,
• tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
• zwiększenie dostępności doradztwa oraz usług prawnych, księgowych i marketingowych,

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim
Całkowity budżet projektu 2 675 854,50 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 2 140 683,60 PLN

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim
Całkowity budżet projektu 2 781 942,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 2 225 553,60 PLN

Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim
Całkowity budżet projektu 3 124 504,00 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 2 499 603, 20 PLN

 

Wszystkie trzy projekty są współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.