mOWES

mOWES, czyli Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, powstał w celu udzielania wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – dajemy przysłowiową wędkę, a nie samą rybę. Pokazujemy więc, JAK, Z KIM i CZYM. Bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni, słowem – zagrożeni wykluczeniem społecznym, mogą liczyć na pomoc w złowieniu pomysłów na własne przedsiębiorstwa socjalne. Na każdym etapie budowania własnego społecznie odpowiedzialnego biznesu, mOWES wspiera takie inicjatywy organizacyjnie, doradczo i szkoleniowo. Z usług doradczych mOWES korzystać mogą także różne instytucje otoczenia ekonomii społecznej, w tym instytucje publiczne.

mOWES prowadzony jest przez Fundację Fundusz Współpracy.

Rozumiemy, że rozpoczynanie nowego życia i budowanie przedsiębiorstwa społecznego może wydawać się zadaniem bardzo trudnym. Dlatego bez zbędnych formalności wychodzimy ludziom naprzeciw. W Ciechanowie i Przasnyszu zorganizowaliśmy Centrum Inkubacji i Rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych. Można w nich uzyskać poradę, np. jak założyć własne przedsiębiorstwo społeczne, ale także: jak napisać urzędowe pismo, co można odpisać od podatku, czy też, jak promować się w Internecie. W ramach CIR wybrane firmy będą świadczyły usługi prawne, księgowe i marketingowe. Wystarczy do nas zapukać.

Z usług mOWES korzystać mogą nie tylko osoby fizyczne, skupione w tzw „grupach inicjatywnych” ale także, a może przede wszystkim instytucje zaangażowane w tworzenie przedsiębiorczości społecznej: organizacje pozarządowe, inne spółdzielnie socjalne, samorządy, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, instytucje rynku pracy.  Chcemy organizować spotkania i wizyty studyjne, chcemy pomagać w tworzeniu porozumień  i partnerstw.

mOWES realizuje trzy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.