SAMODZIELNOŚĆ, PRACA, AKTYWNOŚĆ

Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”, OSTROŁĘKA

logo_SPASpółdzielnia SPA to wspólna inicjatywa dwóch ostrołęckich stowarzyszeń: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne. Oba mają długoletnie doświadczenie w działalności społecznej i wolontariackiej, zwłaszcza na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pomysł na nazwę spółdzielni powstał z pragnienia, aby te osoby funkcjonowały w społeczeństwie jako samodzielne, aby mogły pracować i aktywnie działać w kulturze, sporcie, społeczeństwie. To wszystko mogą osiągnąć właśnie poprzez pracę w spółdzielni SS SPA.

Do głównych celów biznesowych Spółdzielni należy prowadzenie profesjonalnych usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz z poligrafią. Dlaczego chce się zajmować właśnie tym? Jak mówią członkowie Spółdzielni, gadżety na stałe wpisały się w polską rzeczywistość biznesową, a rynek poligraficzny i reklamowy jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki. Podobnie ma się rzecz w przypadku firm zajmujących się zielenią i utrzymaniem czystości – branża notuje wzrosty, ponieważ wszyscy chcemy żyć w estetycznym i ekologicznym otoczeniu.

Członkowie spółdzielni, oprócz zdobycia stałego grona klientów, liczą na współpracę z Urzędem Miejskim, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i przedsiębiorstwami z terenu Ostrołęki i okolicznych gmin. Dzięki prowadzeniu wspólnej firmy chcą osiągnąć też cele społeczne: przywrócić na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez stworzenie co najmniej 5 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. To ważne zwłaszcza dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które w związku z ostatnimi zmianami w ustawie o rehabilitacji, często w pierwszej kolejności są zwalniane z zakładów pracy chronionej. Spółdzielnia zachowa nad konkurencją przewagę wizerunkową – jako firmy społecznej, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Podmioty korzystające z usług Spółdzielni SPA będą miały świadomość, że w ten sposób wspierają osoby niepełnosprawne.

Doświadczenia z zakładaniem Spółdzielni okazały się dość proste, gorzej było z pozyskaniem dodatkowych środków na rozwinięcie działalności. Obecnie Spółdzielnia jest na etapie zakupu maszyn i urządzeń. Czeka też na rozpatrzenie dwóch wniosków o dofinansowanie remontu budynku. Do swoich sukcesów zalicza otrzymanie dofinansowania z PFRON-u na utworzenie dodatkowych miejsc pracy w Spółdzielni. Na najbliższe lata stawia sobie cele związane z dalszym rozwojem, zarówno personalnym, jak i terytorialnym. W planach jest m.in. zatrudnienie kolejnych 12 osób, uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej. Spółdzielnia chce też rozszerzyć zakres usług o układanie polbruku, rozbiórki budowlane czy przygotowanie terenów pod budowę.

KONTAKT
Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”
ul. Kołobrzeska 11, 07-410 Ostrołęka
tel.: 29 766 59 18
e-mail: biuro@ssspa.pl
www.ssspa.pl