Tag Archives: dotacja

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE / PRZYSTĄPIENIE / ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Czytaj...