W czym możemy pomóc?

W ramach projektów: Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim, – w subregionie ostrołęckim  oraz w – subregionie radomskim rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, animujemy, pomagamy tworzyć miejsca pracy, szkolimy, doradzamy, wspieramy lokalne partnerstwa.

Kto może skorzystać z naszej pomocy?

kto-moze-skorzystac

osoby niepracujące, oddalone od rynku pracy

jednostki samorządu terytorialnego

ośrodki pomocy społecznej

instytucje rynku pracy

inne organizacje integracji społecznej

przedstawiciele lokalnego biznesu, szkoły, parafie itp.

podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne tj.:

             – spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych

                             – organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe)

                             – spółki non-profit

                             – centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).