fbpx

Ułatwienia dostępu

Aktualności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 10/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. usług społecznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
,

Dotacje mOWES krok po kroku – zapraszamy na bezpłatny webinar

Nasz cel na najbliższe miesiące? 121 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie podregionu radomskiego! Plan ambitny, ale mamy do tego solidne podstawy i konkretne narzędzia. Organizacja spełniająca wszystkie kryteria, może uzyskać – w startującym już za kilka dni Konkursie – nawet 620 tys. zł bezzwrotnej dotacji! Kto może uzyskać wsparcie? Na jakich zasadach? M.in. temu poświęcony będzie najbliższy webinar mOWES, który odbędzie się już we wtorek, 25 czerwca 2024 roku o godz. 11. Nie przegap szansy na rozwój swojej Organizacji!
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 9/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. marketingu dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja poszukuje Członków Komisji Oceny Wniosków – podregion radomski

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, poszukuje kandydatów na stanowisko: Członek Komisji Oceny Wniosków - podregion radomski
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 6/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. instrumentów finansowych i zamówień publicznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 5/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty/stki ds. reintegracji dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
,

Poszukujemy doradców: ogólnego oraz biznesowego

W związku z realizacją projektu "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim - IWES 5", Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na doradztwo ogólne oraz biznesowe dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
, , ,

2024 – to będzie dobry rok dla ekonomii społecznej!

Przełomowy, 2024 rok dla ekonomii społecznej? To odważna teza, ale nie mielibyśmy nic przeciwko! Co więcej — mocno w to wierzymy i mamy solidne argumenty, świadczące o tym, że taki właśnie — przełomowy — może być ten rok dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim. Na czym opieramy swój optymizm?
,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ciechanowskim

W dniu 30.11.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie 2 miejsc pracy w PES które przekształci się w PS.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 10/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. usług społecznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
,

Dotacje mOWES krok po kroku – zapraszamy na bezpłatny webinar

Nasz cel na najbliższe miesiące? 121 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie podregionu radomskiego! Plan ambitny, ale mamy do tego solidne podstawy i konkretne narzędzia. Organizacja spełniająca wszystkie kryteria, może uzyskać – w startującym już za kilka dni Konkursie – nawet 620 tys. zł bezzwrotnej dotacji! Kto może uzyskać wsparcie? Na jakich zasadach? M.in. temu poświęcony będzie najbliższy webinar mOWES, który odbędzie się już we wtorek, 25 czerwca 2024 roku o godz. 11. Nie przegap szansy na rozwój swojej Organizacji!
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 9/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. marketingu dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Fundacja poszukuje Członków Komisji Oceny Wniosków – podregion radomski

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, poszukuje kandydatów na stanowisko: Członek Komisji Oceny Wniosków - podregion radomski
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 6/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. instrumentów finansowych i zamówień publicznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 5/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty/stki ds. reintegracji dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
,

Poszukujemy doradców: ogólnego oraz biznesowego

W związku z realizacją projektu "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim - IWES 5", Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na doradztwo ogólne oraz biznesowe dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
, , ,

2024 – to będzie dobry rok dla ekonomii społecznej!

Przełomowy, 2024 rok dla ekonomii społecznej? To odważna teza, ale nie mielibyśmy nic przeciwko! Co więcej — mocno w to wierzymy i mamy solidne argumenty, świadczące o tym, że taki właśnie — przełomowy — może być ten rok dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim. Na czym opieramy swój optymizm?
,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ciechanowskim

W dniu 30.11.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie 2 miejsc pracy w PES które przekształci się w PS.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy powstał, by w sposób kompleksowy i innowacyjny wspierać środowisko skupione wokół ekonomii społecznej. Przedsiębiorczość społeczna to idea, która łączy w sobie działalność komercyjną i integracyjną, przynosząc korzyści w wymiarze biznesowym i społecznym.

Efektem naszych działań od 2012 roku jest wsparcie dla kilkuset podmiotów ekonomii społecznej, realizujących różnorodne usługi na rynku w trzech subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.

Potwierdzeniem wysokiej jakości realizowanych usług jest Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Naszą Ofertę Kierujemy nie tylko do już działających na rynku przedsiębiorstw społecznych, ale także osób, którym bliskie są sprawy społeczne. Zapraszamy do współpracy każdego, kto jest zainteresowany rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Zespół mOWES

12 lat

działalności na Mazowszu

ok. 650

wspartych podmiotów

440

utworzonych miejsc pracy

6,5 mln zł

przekazanego wsparcia

OFERTA mOWES

Warto wiedzieć

Obszar działalności mOWES

Subregion radomski

mapa subregionu radomskiego

Subregion ostrołęcki

mapa subregionu ostrołęckiego

Subregion ciechanowski

mapa subregionu ciechanowskiego

Akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Od lat na najwyższym poziomie!

Wysoka jakość usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez kompetentny i doświadczony personel, otwarcie na potrzeby lokalnych społeczności oraz szereg wymiernych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej – to tylko niewielka część z kilkudziesięciu precyzyjnie określonych standardów, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, by uzyskać w drodze decyzji administracyjnej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Tym bardziej cieszy nas fakt, że niezmiennie od 12 lat, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy, znajduje się w gronie akredytowanych OWES-ów. Konsekwentnie rozwijamy swoją ofertę – nie tylko o działania mające na celu tworzenie miejsc pracy – ale także inicjujące powstanie nowych oraz rozwój już działających podmiotów ekonomii społecznej, czy zachęcające samorządy do aktywniejszego zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Podsumowując: budujemy w mOWES profesjonalne zaplecze, które czyni ekonomię społeczną jednym z najskuteczniejszych elementów polityki społecznej w podregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim.

Akredytacja MOWES

ES jak SukcES, czyli przepis na pracę z sensem

Społeczna pralnia, edukacyjna bawialnia dla dzieci, opieka całodobowa nad seniorami czy dbanie o tereny zielone przez osoby borykające się z uzależnieniami. Między innymi takimi obszarami zajmują się podmioty w podregionach radomskim, ciechanowskim i ostrołęckim, które nie tylko odpowiadają na konkretne potrzeby rynkowe i problemy społeczne, ale także tworzą nowe miejsca pracy dla osób wykluczonych z rynku w regionie. Budując podmioty ekonomii społecznej, ludzie tworzą nową definicję sukcesu zawodowego, w której mieści się człowiek, ale też zysk służący rozwojowi działalności. Aby jeszcze mocniej przybliżyć ideę ekonomii społecznej, wzmocnić udział rybkowy już działających Przedsiębiorstw Społecznych oraz zachęcić do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, wspólnie z pozostałymi OWES-ami na Mazowszu, wystartowaliśmy z kampanią społeczną „ES jak SukcES”

Kampania społeczna Własnie po to

Okazywanie wsparcia, zrozumienia dla ograniczeń wynikających z choroby lub niepełnosprawności, czy też zaspokajanie konkretnych potrzeb osób, których na nie po prostu nie stać, ma wymiar głęboko ludzki. Bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się je dzieli. W odróżnieniu od całej masy przedsiębiorstw komercyjnych istniejących na rynku, które w swej działalności skupiają się tylko na osiąganiu zysku, przedsiębiorstwa społeczne,  mają na względzie również korzyści społeczne. W kampanii „WŁAŚNIE PO TO”, w której promowaliśmy przedsiębiorczość społeczną, zwróciliśmy uwagę na to zjawisko i  zachęcić Konsumentów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych wspierających tego typu działalność.

Skip to content