fbpx

Ułatwienia dostępu

Aktualności Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 6/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. instrumentów finansowych i zamówień publicznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 5/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty/stki ds. reintegracji dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
,

Poszukujemy doradców: ogólnego oraz biznesowego

W związku z realizacją projektu "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim - IWES 5", Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na doradztwo ogólne oraz biznesowe dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
, , ,

2024 – to będzie dobry rok dla ekonomii społecznej!

Przełomowy, 2024 rok dla ekonomii społecznej? To odważna teza, ale nie mielibyśmy nic przeciwko! Co więcej — mocno w to wierzymy i mamy solidne argumenty, świadczące o tym, że taki właśnie — przełomowy — może być ten rok dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim. Na czym opieramy swój optymizm?
,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ciechanowskim

W dniu 30.11.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie 2 miejsc pracy w PES które przekształci się w PS.
Usługi społeczne
, , ,

Usługi społeczne – nie przegap szansy na rozwój Twojej Organizacji!

Rozwój usług społecznych w lokalnych społecznościach to ogromna szansa na rozwój organizacji pozarządowych. To może być także Twoja Organizacja!  Z czego wynika ta szansa?  Czym w ogóle są usługi społeczne?  Jaki…
,

Kolejny biznesplan – czas start!

Z przyjemnością informujemy, że ścieżką dotacyjną projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4” podąża nowy podmiot ekonomii społecznej. To jednak dopiero początek? Czy dojdzie do celu? Mamy nadzieję!
II Forum Ekonomii Społecznej w Ostrołęce
,

Czas odważniej spojrzeć w stronę rozwiązań systemowych

Ekonomia społeczna i solidarna na Mazowszu jest w coraz lepszej formie - to fakt. Czy jednak środowisko skupione wokół niej wykorzysta ogromną szansę, jaką jest rozwój usług społecznych i proces deinstytucjonalizacji w samorządach? Czy lokalne organizacje społeczne - być może także i Twoja - są na to gotowe? Przekonaj się o tym już w najbliższy wtorek, 24 października 2023 roku, podczas II Forum Ekonomii Społecznej Północno - Wschodniego Mazowsza w Ostrołęce.
5 Dzień Ekonomii Społecznej
,

5. Dzień Ekonomii Społecznej za nami!

Biznes z misją społeczną da się połączyć! To fakt i jedna z kluczowych konkluzji jubileuszowego, 5. Dnia Ekonomii Społecznej w Radomiu, który już za nami. 27 września w radomskiej Elektrowni przekonywali o tym m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Radość z Dębicy, które jest jednym z największych pracodawców w regionie oraz Fundacja Leny Grochowskiej, która dzięki finansowemu zaangażowaniu Spółki Arche, wyznacza trendy w przygotowywaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do wejścia na rynek prac
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 6/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. instrumentów finansowych i zamówień publicznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 5/BZP/DWES/FFW/2024

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty/stki ds. reintegracji dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
,

Poszukujemy doradców: ogólnego oraz biznesowego

W związku z realizacją projektu "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim - IWES 5", Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na doradztwo ogólne oraz biznesowe dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
, , ,

2024 – to będzie dobry rok dla ekonomii społecznej!

Przełomowy, 2024 rok dla ekonomii społecznej? To odważna teza, ale nie mielibyśmy nic przeciwko! Co więcej — mocno w to wierzymy i mamy solidne argumenty, świadczące o tym, że taki właśnie — przełomowy — może być ten rok dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim. Na czym opieramy swój optymizm?
,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ciechanowskim

W dniu 30.11.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie 2 miejsc pracy w PES które przekształci się w PS.
Usługi społeczne
, , ,

Usługi społeczne – nie przegap szansy na rozwój Twojej Organizacji!

Rozwój usług społecznych w lokalnych społecznościach to ogromna szansa na rozwój organizacji pozarządowych. To może być także Twoja Organizacja!  Z czego wynika ta szansa?  Czym w ogóle są usługi społeczne?  Jaki…
,

Kolejny biznesplan – czas start!

Z przyjemnością informujemy, że ścieżką dotacyjną projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4” podąża nowy podmiot ekonomii społecznej. To jednak dopiero początek? Czy dojdzie do celu? Mamy nadzieję!
II Forum Ekonomii Społecznej w Ostrołęce
,

Czas odważniej spojrzeć w stronę rozwiązań systemowych

Ekonomia społeczna i solidarna na Mazowszu jest w coraz lepszej formie - to fakt. Czy jednak środowisko skupione wokół niej wykorzysta ogromną szansę, jaką jest rozwój usług społecznych i proces deinstytucjonalizacji w samorządach? Czy lokalne organizacje społeczne - być może także i Twoja - są na to gotowe? Przekonaj się o tym już w najbliższy wtorek, 24 października 2023 roku, podczas II Forum Ekonomii Społecznej Północno - Wschodniego Mazowsza w Ostrołęce.
5 Dzień Ekonomii Społecznej
,

5. Dzień Ekonomii Społecznej za nami!

Biznes z misją społeczną da się połączyć! To fakt i jedna z kluczowych konkluzji jubileuszowego, 5. Dnia Ekonomii Społecznej w Radomiu, który już za nami. 27 września w radomskiej Elektrowni przekonywali o tym m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Radość z Dębicy, które jest jednym z największych pracodawców w regionie oraz Fundacja Leny Grochowskiej, która dzięki finansowemu zaangażowaniu Spółki Arche, wyznacza trendy w przygotowywaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do wejścia na rynek prac

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy powstał, by w sposób kompleksowy i innowacyjny wspierać środowisko skupione wokół ekonomii społecznej. Przedsiębiorczość społeczna to idea, która łączy w sobie działalność komercyjną i integracyjną, przynosząc korzyści w wymiarze biznesowym i społecznym.

Efektem naszych działań od 2012 roku jest wsparcie dla kilkuset podmiotów ekonomii społecznej, realizujących różnorodne usługi na rynku w trzech subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.

Potwierdzeniem wysokiej jakości realizowanych usług jest Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Naszą Ofertę Kierujemy nie tylko do już działających na rynku przedsiębiorstw społecznych, ale także osób, którym bliskie są sprawy społeczne. Zapraszamy do współpracy każdego, kto jest zainteresowany rozwojem przedsiębiorczości społecznej.

Zespół mOWES

12 lat

działalności na Mazowszu

ok. 650

wspartych podmiotów

440

utworzonych miejsc pracy

6,5 mln zł

przekazanego wsparcia

OFERTA mOWES

Warto wiedzieć

Obszar działalności mOWES

Subregion radomski

mapa subregionu radomskiego

Subregion ostrołęcki

mapa subregionu ostrołęckiego

Subregion ciechanowski

mapa subregionu ciechanowskiego

Akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Od lat na najwyższym poziomie!

Wysoka jakość usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez kompetentny i doświadczony personel, otwarcie na potrzeby lokalnych społeczności oraz szereg wymiernych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej – to tylko niewielka część z kilkudziesięciu precyzyjnie określonych standardów, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, by uzyskać w drodze decyzji administracyjnej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Tym bardziej cieszy nas fakt, że niezmiennie od 12 lat, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy, znajduje się w gronie akredytowanych OWES-ów. Konsekwentnie rozwijamy swoją ofertę – nie tylko o działania mające na celu tworzenie miejsc pracy – ale także inicjujące powstanie nowych oraz rozwój już działających podmiotów ekonomii społecznej, czy zachęcające samorządy do aktywniejszego zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej. Podsumowując: budujemy w mOWES profesjonalne zaplecze, które czyni ekonomię społeczną jednym z najskuteczniejszych elementów polityki społecznej w podregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim.

Akredytacja MOWES

ES jak SukcES, czyli przepis na pracę z sensem

Społeczna pralnia, edukacyjna bawialnia dla dzieci, opieka całodobowa nad seniorami czy dbanie o tereny zielone przez osoby borykające się z uzależnieniami. Między innymi takimi obszarami zajmują się podmioty w podregionach radomskim, ciechanowskim i ostrołęckim, które nie tylko odpowiadają na konkretne potrzeby rynkowe i problemy społeczne, ale także tworzą nowe miejsca pracy dla osób wykluczonych z rynku w regionie. Budując podmioty ekonomii społecznej, ludzie tworzą nową definicję sukcesu zawodowego, w której mieści się człowiek, ale też zysk służący rozwojowi działalności. Aby jeszcze mocniej przybliżyć ideę ekonomii społecznej, wzmocnić udział rybkowy już działających Przedsiębiorstw Społecznych oraz zachęcić do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, wspólnie z pozostałymi OWES-ami na Mazowszu, wystartowaliśmy z kampanią społeczną „ES jak SukcES”

Kampania społeczna Własnie po to

Okazywanie wsparcia, zrozumienia dla ograniczeń wynikających z choroby lub niepełnosprawności, czy też zaspokajanie konkretnych potrzeb osób, których na nie po prostu nie stać, ma wymiar głęboko ludzki. Bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się je dzieli. W odróżnieniu od całej masy przedsiębiorstw komercyjnych istniejących na rynku, które w swej działalności skupiają się tylko na osiąganiu zysku, przedsiębiorstwa społeczne,  mają na względzie również korzyści społeczne. W kampanii „WŁAŚNIE PO TO”, w której promowaliśmy przedsiębiorczość społeczną, zwróciliśmy uwagę na to zjawisko i  zachęcić Konsumentów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych wspierających tego typu działalność.

Skip to content