Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu
wielu tych drobnych i tych większych radości,
a na Nowy Rok 2014 pomyślnej realizacji
w życiu zawodowym i osobistym.

Zespół Projektu IWES

Wesolych_Swiat_OST

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dla organizacji – tym razem z zakresu odpłatnej, nieodpłatnej działalności statutowej oraz gospodarczej PES. Odbędzie się ono 10 stycznia 2014 r. w godz. 9:00–16:00 w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim. Szkolenie poprowadzi trenerka Justyna Bartosiewicz.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (nie dotyczy osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia:
l. Obwarowania prawne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej.
2. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
3. Statut Podmiotów Ekonomii Społecznej a działalność statutowa i gospodarcza.
4. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze.
5. Opodatkowanie organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
6. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
7. Obowiązki w zakresie rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej gospodarczej.

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 23 grudnia 2013 r.

 

Plakat_MPWES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 6-12 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oglądać można MINI-WYSTAWĘ IWES, czyli dobre przykłady ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna to m.in.:
– szansa na własny biznes, czyli spółdzielnie socjalne
– podpatrywanie tych, którym się udało, czyli wizyty studyjne
– razem na rzecz regionu, czyli partnerstwa lokalne
– bezpłatne szkolenia, doradztwo, usługi, czyli rozwój podmiotów ekonomii społecznej

To wszystko dzieje się właśnie w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej mini-wystawy w Goworowie!

 

 

W dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie przy Alei Róż 2 (Sala Zarządu, pokój nr 33) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wezmą w nim  udział organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Eksperci opowiedzą o tym, czym jest, i czym może się stać ekonomia społeczna. Przedstawią konkretne narzędzia, z których bezpłatnie i efektownie mogą korzystać NGO i inne podmioty ekonomii społecznej. Wśród nich znajdują się: praktyczne szkolenia, specjalistyczne doradztwo, finansowanie usług, a także wsparcie w tworzeniu lokalnych partnerstw, wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych i wiele, wiele innych działań.

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu wyszkowskiego, które swoją przyszłość wiążą z dynamicznie rozwijającą się ekonomią społeczną. W czasach spowolnienia gospodarczego i zagubienia idei społecznych, może być ona prawdziwą szansą na rozwój.

Przypominamy, iż założone w ramach projektów spółdzielnie socjalne oraz grupy inicjatywne mogą nieodpłatnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia w formie szkoleń oraz indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzonej działalności  gospodarczej.

Dobór tematyki szkoleń będzie odbywał się na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania oraz analizy potrzeb szkoleniowo-doradczych spółdzielni, w tym opinii opiekuna spółdzielni.

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia tematów szkoleń lub doradztwa prosimy kierować bezpośrednio do opiekunów spółdzielni.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Chciałbyś poznać tajniki powstawania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych? Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej? Szukasz praktycznych wskazówek, jak to zrobić?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Pułtusku. Zajęcia odbędą się 3 grudnia 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Restauracji Victoria na ul. Warszawskiej 27 w Pułtusku. Szkolenie poprowadzi Magdalena Kuśmierczyk – pomysłodawczyni jednej ze spółdzielni socjalnych. Doświadczenia i wiedza trenerki są więc gwarancją uzyskania konkretnych i praktycznych informacji w temacie ekonomii społecznej. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, zaś po zakończeniu zajęć – wysyłamy zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do szkolenia. Co to jest ekonomia społeczna?
Firma Społeczna – czym różni się od zwykłego przedsiębiorstwa?
Krótka charakterystyka form prawnych: NGO (stowarzyszenia i fundacje), spółdzielnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Centra Integracji Społecznej (CIS), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)
2. Jak założyć organizację pozarządową – regulacje prawne.
Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Omówienie rodzajów działalności organizacji pozarządowej(fundacje, stowarzyszenia): działalność nieodpłatna pożytku publicznego, działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowej.
3. Klub Integracji Społecznej (KIS) i Centrum Integracji Społecznej(CIS), czyli reintegracja społeczno-zawodowa początkiem drogi do spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia Socjalna, czyli wspólne przedsiębiorstwo oparte na osobistej pracy swoich członków w celu społecznej i zawodowej reintegracji.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – regulacje prawne. Dobre praktyki podmiotów ekonomii. Podsumowanie szkolenia

W zajęciach mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 29 listopada 2013 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny pod linkiem: https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/

 

 

Przed nami kolejna wizyta studyjna. Tym razem uczestnikami wyprawy będą mieszkańcy Gminy Długosiodło i Gminy Czerwin. Dużą część grupy stanowią osoby z niepełnosprawnością, dla których to jedna z niewielu okazji do wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania i integracji w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i potrzebach.

Uczestnicy odwiedzą 23 listopada br. Spółdzielnię Socjalną „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym. To niewielki folwark położony ok. 10 km od Biskupca i 4 km od Sorkwit. Osada powstała ok. roku 1700, ale uległa zniszczeniom wojennym, a potem w czasach PRL-u dewastacji, po to by w ostatnich latach zostać zrewitalizowaną. Korzysta na tym powstała tu w 2012 r. Spółdzielnia, której członkowie zapewniają przyjezdnym liczne atrakcje turystyczne. O tym, jakie to atrakcje, spółdzielcy nie tylko opowiedzą, ale też  zaproszą uczestników naszego projektu do bliższego poznania.

W programie wizyty przewidziano:
– przyjazd do Kozarka ok. godz. 10:00-10:30;
– opowieść o historii inicjatywy, wykład na temat ekonomii społecznej oraz spotkanie ze spółdzielcami;
– zwiedzanie obiektów Spółdzielni, w tym: ekomuzeum z urządzeniami do produkcji pasiecznej, przerobu lnu, wytłaczania oleju;
– prezentacja pasieki: obiektu do apiinhalacji, kolekcjęi roślin energetycznych, miododajnych, sadu ze starymi odmianami drzew owocowych, zwierzęta hodowlane ekstensywnych ras takich jak: daniele, owce skuddy, kury gołoszyjki i czubatki czy świnie rasy mangalica (węgierska świnia trawiasta);
– po zwiedzaniu otoczenia spółdzielni i samej spółdzielni obiad w świetlicy.

 

 

Może znasz ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność społeczną, ale nie wiedzą, jak to zrobić, skąd wziąć pieniądze na działalność? Może znasz takich, którzy pracując w organizacjach pozarządowych, są zainteresowani zdobyciem głębszej wiedzy o III sektorze? Może na swojej drodze spotykasz społeczników, którzy szans na zatrudnienie upatrują we własnej spółdzielni socjalnej? A może sam należysz do którejś z tych grup? Dla nich właśnie, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują koleje, bezpłatne szkolenie – tym razem z pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbędzie się 15 listopada br. w godz. 9.00–16.00 w sali Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej oraz tych, których interesuje temat „przedsiębiorczości z ludzką twarzą”. Szkolenie poprowadzi trener o wieloletnim doświadczaniu w tym temacie – Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Nie zabraknie też dobrych praktyk z obszaru ekonomii społecznej, a na zakończenie zajęć – certyfikatów ukończenia szkolenia.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone  są osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (POBIERZ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT/REKRUTACJA) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 08.11.2013 r. do godz. 16.00 . Zapraszamy.

 

Zastanawiasz się nad tym, jak skutecznie pozyskać środki finansowe dla swojej spółdzielni, stowarzyszenia lub fundacji? Ciekawi Cię temat spółdzielni socjalnej? Interesujesz się przedsiębiorczością społeczną? W dniu 5 października 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzi p. Karol Grabiec. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad, na zakończenie spotkania rozdamy certyfikaty.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dostępny w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT/REKRUTACJA) i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 03.10.2013 r do godz. 12.00 . Więcej informacji pod numerem tel.: 887 092 994.

Serdecznie zapraszamy.

Na spotkaniu dla organizacji pozarządowych zorganizowanym 27 września br. przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim realizatorzy projektu IWES zostali poproszeni o przedstawienie zagadnień ekonomii społecznej oraz założeń i działań w projekcie. Na spotkaniu pojawiło się ok. 15 przedstawicieli organizacji z Makowa Mazowieckiego i okolic, Starosta oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Fundację „Fundusz Współpracy” reprezentowała Jadwiga Kowalczyk, Stowarzyszenie KRES – Katarzyna Koźlicka-Sauleniene.

Po prezentacjach nt. podstaw ekonomii społecznej oraz projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, omówiona została idea tworzenia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. To rodzaj lokalnej oddolnej inicjatywy, która pobudza rozwój regionu, organizacji i aktywizuje samych mieszkańców.

Szczególne zainteresowanie organizacji wzbudziły dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych – w przypadku ew. uruchomienia dotacji, a także bezpłatne szkolenia z pozyskiwania środków dla PES. Wstępnie też rozmawiano odnośnie zawiązania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Makowie Mazowieckim.