Jeszcze do 31 stycznia czekamy na osoby z terenu subregionu ostrołęckiego zainteresowane stworzeniem własnego miejsca pracy w spółdzielni socjalnej. Zapraszamy osoby w trudnej sytuacji życiowej – bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków, zwolnione z zakładu karnego lub uchodźców.

Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać m.in.: z dotacji w wysokości 20 000 zł, wsparcia pomostowego, praktycznych szkoleń i doradztwa. Dzięki własnej motywacji i naszej pomocy uczestnicy projektu mają szansę osiągnąć stabilność życiową i zawodową.

Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT, a dalej  REKRUTACJA. Tam też można znaleźć regulamin rekrutacji ze szczegółowymi informacjami na temat prowadzonego naboru. Zapraszamy do kontaktowania się z nami: tel. +48 22 403 53 25, e-mail: projekt@iwes.pl.