Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy dobrego wypoczynku w gronie najbliższych oraz chwil wypełnionych harmonią, a także nadzieją na nowe i lepsze

Wesołych_Świąt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej oraz otrzymaniem wsparcia szkoleniowego, eksperckiego i finansowego w ramach ekonomii  społecznej zapraszamy na spotkanie  informacyjne do Ostrołęki. Odbędzie się ono 5 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w sali  konferencyjnej Filii Ostrołęckiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy na ul. Poznańskiej 17. Wstęp wolny.

Zaproszenie w szczególności kierujemy do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, które chcą spróbować swoich sił w społecznym biznesie. Taka działalność jest szansą na upragnioną życiową i zawodową stabilizację. Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje nt. udziału w „Innowacyjnym systemie wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” i rodzajach oferowanej pomocy.

 

 

 

 

Do kolejnej grupy projektu zakwalifikowało się 18 osób z subregionu ostrołęckiego, które będą mogły ubiegać się o dotację. Decyzję o tym, kto znalazł się w projekcie, podjęła Komisja Rekrutacyjna – na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego. Wynikiem spotkania, które odbyło się 15 marca w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy”, było opracowanie dwóch list. Na liście III grupy szkoleniowej znalazło się 18 uczestników projektu, na liście rezerwowej – 9 osób.

Uczestnicy III grupy szkoleniowej, w kolejności alfabetycznej:
Adamczak Jarosław
Borówka Barbara
Byjer Grzegorz
Byjer Piotr
Fidura Beata
Karczewska Ewa
Kościuczyk Lesław
Kurak Magdalena
Kuyava Rafael
Laskowska Beata
Lipska Katarzyna
Majewski Radosław
Pieńkowska Hanna
Rostowski Radosław
Rozpędowska Anna
Sadowski Edward
Stanisławski Paweł
Tyszka Agnieszka

Listę rezerwową tworzą następujące osoby (według uzyskanej liczy punktów): Załęski Kamil, Olkowski Zbigniew, Pajka Ann, Różańska-Głowacka Irena, Cachel Marzena, Głażewska Joanna, Głażewska Mirosława, Kucharek-Szymańska Sylwia, Strzelec Mariola.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną przeszkolone z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz komunikacji interpersonalnej i motywacji. Skorzystają również z doradztwa psychologicznego oraz usług prawnych, marketingowych i księgowych. W trakcie zajęć uczestnicy projektu mają zapewnioną opiekę nad dziećmi, a osoby niesłyszące – usługi tłumacza języka migowego. Przede wszystkim jednak otrzymają dotację „na start” własnego przedsiębiorstwa społecznego.

 

Mieszkasz w jednym z powiatów subregionu ostrołęckiego? Jesteś osobą bezrobotną lub/i niepełnosprawną? Długotrwale odczuwasz skutki kryzysu? Chcesz się ustabilizować życiowo i zawodowo, ale masz z tym trudności? Czujesz, że nie jesteś w stanie sam poradzić ze swoimi problemami?

Zgłoś się do nas i razem z nami stwórz własne miejsce pracy w spółdzielni socjalnej. Masz szansę zyskać stabilne zatrudnienie i 20 000 zł „na start” przedsiębiorstwa socjalnego. Oprócz tego dostaniesz wsparcie szkoleniowe i eksperckie. Praktyczne szkolenia wprowadzą w tematy komunikacji interpersonalnej i motywacji, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz przygotowania biznesplanu. Otrzymasz  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a w razie potrzeb – pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie szkoleń i usługi tłumacza języka migowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 kwietnia. Skontaktuj się z nami jak najszybciej: telefonicznie: 22 403 53 25 lub e-mailowo: projekt@iwes.pl.

 

 

 

14 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia przy ulicy Traugutta 1 w Ostrołęce, w godzinach  10.30–13.30 odbędą się VII Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy. Oferty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego oraz wszystkich  zainteresowanych tematem rynku  pracy i kształcenia przedstawi ponad 40 szkół wyższych i policealnych. Do udziału w Targach zaproszono instytucje świadczące pomoc przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych młodzieży wchodzącej po raz pierwszy na rynek pracy.

W czasie targów przewidziane są występy artystyczne młodzieży, pokazy karateków oraz prezentacje praktycznych umiejętności studentów zaproszonych uczelni.

Podczas Targów odbędzie się spotkanie „Innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – gdzie leży „pies pogrzebany?”. Panel poprowadzą  Prezesi EFEKT TECHNOLOGIES Sp. z o.o. i   Elektrowni Ostrołęka SA.

W trakcie targów zapraszamy do odwiedzenia stoiska projektu IWES. Będzie m.in. możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa, a także uzyskania informacji nt. ekonomii społecznej i samego projektu.