Do ostatniej grupy szkoleniowej w projekcie IWES zakwalifikowało się 20 osób z subregionu ostrołęckiego. Decyzję o jej składzie podjęła Komisja Rekrutacyjna – po analizie złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego. Spotkanie Komisji odbyło się 30 kwietnia w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” i zaowocowało opracowaniem dwóch list: listy uczestników i grupy rezerwowej.

Uczestnicy V grupy szkoleniowej, w kolejności alfabetycznej:
Archacka Katarzyna
Białobrzeska Dorota
Dąbkowska Ewa
Długołęcki Jarosław
Fayzy Kamil
Klimaszewska Eliza
Krawczyk Piotr
Kucharek-Szymańska Sylwia
Lubiak Paweł
Majewska Jolanta
Niedźwiecka Lucyna
Nożykowska Eliza
Obiedzińska Katarzyna
Olkowski Zbigniew
Orzoł Justyna
Pietrucha Konrad
Pijanowska Elżbieta
Szymandera Paweł
Wisiecki Wojciech
Zalewska Emilia.

Listę rezerwową tworzą wg kolejności uzyskania punktów następujące osoby: Śliwka Paweł, Brzezińska Beata, Cabaj Iwona,  Różańska-Głowacka Irena, Napiórkowska Katarzyna,  Cachel Marzena, Głażewska Joanna, Głażewska Mirosława, Ożarek Małgorzata, Górecka Małgorzata, Konopka Ewelina, Strzelec Mariola. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną przeszkolone m.in. z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej czy komunikacji interpersonalnej.

Szukasz drogi rozwoju dla swojej organizacji z północnego Mazowsza?

Potrzebujesz prawnika, księgowej lub „marketingowca”, ale brakuje Ci środków na ich usługi?

 

Skorzystaj z szansy, jaką dajemy w ramach innowacyjnego projektu wsparcia ekonomii społecznej. Organizacjom poszukującym rozwiązań pomagamy postawić kropkę nad „i”.

 

Obecnie prowadzimy nabór na bezpłatne:
– usługi
prawne, księgowe i marketingowe: długofalowa, nawet roczna, obsługa w najtrudniejszych dla organizacji obszarach;
doradztwo: gdy potrzebujesz specjalistycznych konsultacji;

szkolenia: możesz zgłosić potrzebę tematu, a my zorganizujemy trenera, salę, catering, wydamy certyfikat ukończenia kursu.

 

Z naszej pomocy mogą skorzystać m.in.:
fundacje i stowarzyszenia;
– spółdzielnie pracy;
– spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
– Centra Integracji Społecznej;
– Kluby Integracji Społecznej;
– Zakłady Aktywności Zawodowej;
– Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Skontaktuj się z nami:
infolinia projektu: 22 403 53 25, skrzynka kontaktowa: projekt@iwes.pl

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ostroleka.iwes.pl/rekrutacja

To będzie już ostatnia grupa szkoleniowa, która skorzysta z naszej pomocy szkoleniowej, eksperckiej i finansowej. Kolejne 18-19 osób zakwalifikowanych do projektu z subregionu ostrołęckiego będzie mogło m.in. ubiegać się o dotację na założenie spółdzielni socjalnej i o wsparcie pomostowe. Decyzję o tym, kto się w niej znalazł, podjęła Komisja Rekrutacyjna na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego. Wkrótce poznamy jej skład.

Decyzję o składzie IV grupy, której uczestnicy będą mogli ubiegać się o dotację na spółdzielnię socjalną i wsparcie pomostowe, podjęła Komisja Rekrutacyjna 24 kwietnia. Wynikiem spotkania, które odbyło się w Fundacji „Fundusz Współpracy”, było opracowanie (na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego) dwóch list. Na liście IV grupy szkoleniowej znalazło się 20 osób z subregionu ostrołęckiego, na liście rezerwowej – 40.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną przeszkolone z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz komunikacji interpersonalnej i motywacji. Skorzystają również z doradztwa psychologicznego oraz usług prawnych, marketingowych i księgowych. W trakcie zajęć uczestnicy projektu mają zapewnioną opiekę nad dziećmi, a osoby niesłyszące – usługi tłumacza języka migowego. Przede wszystkim jednak otrzymają dotację „na start” własnego przedsiębiorstwa społecznego.

Uczestnicy IV grupy szkoleniowej, w kolejności alfabetycznej:
Bełżycka Beata
Charucki Dariusz
Czajkowski Dariusz
Czajkowski Piotr
Gosiewska Emilia
Jeziorek Dariusz
Klimek Elżbieta
Kowalewska Monika
Lenkiewicz Paweł
Leonik Ewa
Mateusiak Beata
Milewska Sylwia
Olszewska Iwona
Olszewska Justyna
Olszewski Marek
Pietrucha Krzysztof
Podgórski Mariusz
Pogłud Joanna
Szydłowska Monika
Świderska Magdalena

Na liście rezerwowej znalazły się, według  uzyskanej liczy punktów, następujące osoby:  Pietrucha Konrad, Wisiecki Wojciech, Lubiak Paweł, Orzoł Justyna, Szymendera Paweł, Archacka Katarzyna, Zalewska Emilia, Gumkowska Olga, Pijanowska Elżbieta, Długołęcki Jarosław, Obiedzińska Katarzyna, Rostowski Radosław, Fayzy Kamil, Klimaszewska Eliza, Kucharek-Szymańska Sylwia, Dąbkowska Ewa, Krawczyk Piotr, Niedźwiecka Lucyna, Nożykowska Eliza, Tyszka Agnieszka, Kuyava Rafael, Obidziński Jacek, Cikacz Marta, Majewska Jolanta, Białobrzeska Dorota, Olkowski Zbigniew, Śliwka Paweł, Brzezińska Beata, Cabaj Iwona, Różańska-Głowacka Irena, Napiórkowska Katarzyna, Cachel Marzena, Gałażewska Joanna, Gałażewska Mirosława, Ożarek Małgorzata, Górecka Małgorzata, Bryska Robert, Pawłowski Jacek, Konopka Ewelina, Strzelec Mariola. W przypadku rezygnacji  z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych, ich miejsce zajmą osoby znajdujące się na czele listy rezerwowej, z największą liczbą punktów.

Nie mogło zabraknąć Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej tam, gdzie pojawili się „społecznicy” wszelkiej maści i ludzie dobrej woli. Impreza – czyli ogólnopolska akcja krwiodawstwa organizowana przez kluby zrzeszone w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – odbyła się 20 kwietnia w Wyszkowie.

Przed budynkiem Wyszkowskiego Ośrodka Kultury można było m.in. skorzystać z symulatorów bezpiecznej jazdy takich jak symulator dachowania, zderzenia czy jazdy na tylnym kole motocyklem, a także obejrzeć pokazy: trialu motocyklowego, sztuk walki, ratownictwa medycznego i drogowego.  Organizatorzy, czyli  Stowarzyszenie Free Horses Wyszków, Burmistrz Wyszkowa i Dyrektor WOK „Hutnik”, zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, wśród nich paintball, ściankę wspinaczkową, prezentację teatu tańca i sztukmistrzów.

Uczestnicy imprezy oddali w sumie 22,5 l krwi, która została bezpiecznie dostarczona do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w naszej Galerii.

 

Przedstawicieli organizacji pozarządowych serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z zakresu ekonomii społecznej, które odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki na ul. Plac Bema 1, w sali nr 9. Eksperci z Fundacji „Fundusz Współpracy” opowiedzą o możliwościach otrzymania bezpłatnych szkoleń, specjalistycznych usług, doradztwa oraz dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych dla NGO w projekcie „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” (IWES). Na spotkaniu będzie też można usłyszeć o innych atrakcyjnych rodzajach wsparcia dla organizacji III sektora.

Aktualnie ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś podmiotom ekonomii społecznej, w tym NGO-som – okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.

 

 

W związku z przedłużeniem do 19 kwietnia br. naboru osób, które będą ubiegać się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnej, informujemy o zmianie Regulaminu rekrutacji. Zachęcamy do zapoznania się z nowym dokumentem.

REGULAMIN REKRUTACJI