Przypominamy, iż założone w ramach projektów spółdzielnie socjalne oraz grupy inicjatywne mogą nieodpłatnie korzystać ze specjalistycznego wsparcia w formie szkoleń oraz indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzonej działalności  gospodarczej.

Dobór tematyki szkoleń będzie odbywał się na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania oraz analizy potrzeb szkoleniowo-doradczych spółdzielni, w tym opinii opiekuna spółdzielni.

Ewentualne pytania oraz zgłoszenia tematów szkoleń lub doradztwa prosimy kierować bezpośrednio do opiekunów spółdzielni.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Chciałbyś poznać tajniki powstawania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych? Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej? Szukasz praktycznych wskazówek, jak to zrobić?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Pułtusku. Zajęcia odbędą się 3 grudnia 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Restauracji Victoria na ul. Warszawskiej 27 w Pułtusku. Szkolenie poprowadzi Magdalena Kuśmierczyk – pomysłodawczyni jednej ze spółdzielni socjalnych. Doświadczenia i wiedza trenerki są więc gwarancją uzyskania konkretnych i praktycznych informacji w temacie ekonomii społecznej. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, zaś po zakończeniu zajęć – wysyłamy zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do szkolenia. Co to jest ekonomia społeczna?
Firma Społeczna – czym różni się od zwykłego przedsiębiorstwa?
Krótka charakterystyka form prawnych: NGO (stowarzyszenia i fundacje), spółdzielnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Centra Integracji Społecznej (CIS), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)
2. Jak założyć organizację pozarządową – regulacje prawne.
Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Omówienie rodzajów działalności organizacji pozarządowej(fundacje, stowarzyszenia): działalność nieodpłatna pożytku publicznego, działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowej.
3. Klub Integracji Społecznej (KIS) i Centrum Integracji Społecznej(CIS), czyli reintegracja społeczno-zawodowa początkiem drogi do spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia Socjalna, czyli wspólne przedsiębiorstwo oparte na osobistej pracy swoich członków w celu społecznej i zawodowej reintegracji.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – regulacje prawne. Dobre praktyki podmiotów ekonomii. Podsumowanie szkolenia

W zajęciach mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 29 listopada 2013 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny pod linkiem: https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/

 

 

Przed nami kolejna wizyta studyjna. Tym razem uczestnikami wyprawy będą mieszkańcy Gminy Długosiodło i Gminy Czerwin. Dużą część grupy stanowią osoby z niepełnosprawnością, dla których to jedna z niewielu okazji do wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania i integracji w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i potrzebach.

Uczestnicy odwiedzą 23 listopada br. Spółdzielnię Socjalną „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym. To niewielki folwark położony ok. 10 km od Biskupca i 4 km od Sorkwit. Osada powstała ok. roku 1700, ale uległa zniszczeniom wojennym, a potem w czasach PRL-u dewastacji, po to by w ostatnich latach zostać zrewitalizowaną. Korzysta na tym powstała tu w 2012 r. Spółdzielnia, której członkowie zapewniają przyjezdnym liczne atrakcje turystyczne. O tym, jakie to atrakcje, spółdzielcy nie tylko opowiedzą, ale też  zaproszą uczestników naszego projektu do bliższego poznania.

W programie wizyty przewidziano:
– przyjazd do Kozarka ok. godz. 10:00-10:30;
– opowieść o historii inicjatywy, wykład na temat ekonomii społecznej oraz spotkanie ze spółdzielcami;
– zwiedzanie obiektów Spółdzielni, w tym: ekomuzeum z urządzeniami do produkcji pasiecznej, przerobu lnu, wytłaczania oleju;
– prezentacja pasieki: obiektu do apiinhalacji, kolekcjęi roślin energetycznych, miododajnych, sadu ze starymi odmianami drzew owocowych, zwierzęta hodowlane ekstensywnych ras takich jak: daniele, owce skuddy, kury gołoszyjki i czubatki czy świnie rasy mangalica (węgierska świnia trawiasta);
– po zwiedzaniu otoczenia spółdzielni i samej spółdzielni obiad w świetlicy.