Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu
wielu tych drobnych i tych większych radości,
a na Nowy Rok 2014 pomyślnej realizacji
w życiu zawodowym i osobistym.

Zespół Projektu IWES

Wesolych_Swiat_OST

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dla organizacji – tym razem z zakresu odpłatnej, nieodpłatnej działalności statutowej oraz gospodarczej PES. Odbędzie się ono 10 stycznia 2014 r. w godz. 9:00–16:00 w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim. Szkolenie poprowadzi trenerka Justyna Bartosiewicz.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (nie dotyczy osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia:
l. Obwarowania prawne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej.
2. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
3. Statut Podmiotów Ekonomii Społecznej a działalność statutowa i gospodarcza.
4. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze.
5. Opodatkowanie organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
6. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
7. Obowiązki w zakresie rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej gospodarczej.

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 23 grudnia 2013 r.

 

Plakat_MPWES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 6-12 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie oglądać można MINI-WYSTAWĘ IWES, czyli dobre przykłady ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna to m.in.:
– szansa na własny biznes, czyli spółdzielnie socjalne
– podpatrywanie tych, którym się udało, czyli wizyty studyjne
– razem na rzecz regionu, czyli partnerstwa lokalne
– bezpłatne szkolenia, doradztwo, usługi, czyli rozwój podmiotów ekonomii społecznej

To wszystko dzieje się właśnie w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej mini-wystawy w Goworowie!

 

 

W dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie przy Alei Róż 2 (Sala Zarządu, pokój nr 33) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wezmą w nim  udział organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Eksperci opowiedzą o tym, czym jest, i czym może się stać ekonomia społeczna. Przedstawią konkretne narzędzia, z których bezpłatnie i efektownie mogą korzystać NGO i inne podmioty ekonomii społecznej. Wśród nich znajdują się: praktyczne szkolenia, specjalistyczne doradztwo, finansowanie usług, a także wsparcie w tworzeniu lokalnych partnerstw, wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych i wiele, wiele innych działań.

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu wyszkowskiego, które swoją przyszłość wiążą z dynamicznie rozwijającą się ekonomią społeczną. W czasach spowolnienia gospodarczego i zagubienia idei społecznych, może być ona prawdziwą szansą na rozwój.