Może znasz ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność społeczną, ale nie wiedzą, jak to zrobić, skąd wziąć pieniądze na działalność? Może znasz takich, którzy pracując w organizacjach pozarządowych, są zainteresowani zdobyciem głębszej wiedzy o III sektorze? A może sam należysz do którejś z tych grup? Dla nich właśnie, poszukujących innowacyjnych rozwiązań, organizatorzy projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” adresują kolejne, bezpłatne szkolenie – tym razem z pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie odbędzie się 7 lutego 2014 r. (piątek) w godz. 9.00–16.00, w Budynku Starej Przystani, na ul. Stare Miasto 28 w Pułtusku.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie poprowadzi trener o wieloletnim doświadczaniu w temacie fundraisingu – Karol Grabiec. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program (POBIERZ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT/REKRUTACJA) i przesłanie na adres email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 04.02.2014 r. do godz. 16.00 .

 

Osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej oraz otrzymaniem wsparcia szkoleniowego, eksperckiego i finansowego w ramach ekonomii społecznej zapraszamy na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie.

Zaproszenie w szczególności kierujemy do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, które chcą spróbować swoich sił w społecznym biznesie. Taka działalność może przynieść życiową i zawodową stabilizację. Uczestnictwo w projekcie to szansa na uzyskanie dotacji w wysokości 20 tys. zł na osobę i finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze pół roku trwania biznesu.

Dodatkowymi, oprócz bezcennego poczucia sensu i bezpieczeństwa, korzyściami z udziału w projekcie są:
– praktyczne szkolenia i doradztwo,
– opieka ekspercka na wszystkich etapach tworzenia spółdzielni,
– wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
– usługi tłumacza języka migowego,
– pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie szkoleń,
– certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowo-doradczego.

O szczegółach uzyskania tego rodzaju wsparcia będzie można usłyszeć właśnie na spotkaniu informacyjnym projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Burmistrz Wyszkowa zaprasza przedstawicieli III sektora na spotkanie 21 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, sala konferencyjna (parter). Będziemy tam i my – z informacją o projekcie  i promocją ekonomii społecznej.

Program spotkania:

Część I: 15.00 – 16.30
– Powitanie
– Konkurs ofert ogłaszany przez Wojewodę Mazowieckiego dla III sektora z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na 2014r.: Iza Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. NGO
– Obowiązki organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – Józef Kostka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty
– Ochrona danych osobowych, dyscyplina finansów publicznych i pranie brudnych pieniędzy, na co NGO powinno zwrócić uwagę: Iza Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. NGO

Część II: 16.30 – 17.30
– Otwarcie w Wyszkowie mobilnej mini-wystawy IWES, prezentującej dobre przykłady ekonomii społecznej
– O zawiązywaniu partnerstw lokalnych, czyli oddolne inicjatywy społeczne dla organizacji pozarządowych i samorządowych: Jadwiga Kowalczyk – Fundacja „Fundusz Współpracy”
Prezentacja ekonomii społecznej, zakładania spółdzielni socjalnych oraz wsparcia dla NGO w ramach projektu IWES: Katarzyna Koźlicka–Sauleniene – Stowarzyszenie KRES

e-Plakat_Wyszkow

 

 

 

Od 8 do 15 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Wąsewo oglądać można MINI-WYSTAWĘ IWES, czyli dobre przykłady ekonomii społecznej. Promujemy możliwości, jakie wiążą się z praktycznymi narzędziami społecznej przedsiębiorczości.

Ekonomia społeczna to m.in.:
– szansa na własny biznes, czyli spółdzielnie socjalne
– podpatrywanie tych, którym się udało, czyli wizyty studyjne
– razem na rzecz regionu, czyli partnerstwa lokalne
– bezpłatne szkolenia, doradztwo, usługi, czyli rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

To wszystko dzieje się właśnie w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

e-PLAKAT_mpwes_Wasewo

 

 

 

 

 

 

Wraz z rekrutacją do ostatniej grupy w projekcie IWES, pojawia się szansa dla kolejnych 20 osób w trudnej sytuacji życiowej z subregionu ostrołęckiego na poprawę życia. Być może  Ty też jesteś wśród nich. Może i Ty czujesz potrzebę zmiany? Może życie biegnie obok Ciebie? Może drażni Cię, że nazywają Cię „osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym”?

Słusznie – nie pozwól się wyautować! Piłka jest w grze, a boisko pomieści jeszcze wiele osób. Pomożemy Ci odnaleźć drzemiący w Tobie potencjał. Dzięki własnej motywacji i pomocy ekspertów masz szansę osiągnąć życiową i zawodową stabilizację. Zyskasz m.in. zatrudnienie w przedsiębiorstwie, które będziesz współtworzyć, i 20 000 zł na jego start.

Czekamy na osoby z subregionu ostrołęckiego (z Ostrołęki lub okolicznych powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego), zainteresowane stworzeniem własnego miejsca pracy w spółdzielni socjalnej, a także na organizacje, które chciałyby założyć tego typu przedsiębiorstwo. Zapraszamy zwłaszcza osoby bezrobotne i niepełnosprawne z terenów wiejskich.

Uczestnikom projektu zapewniamy m.in.:
– dotację w wysokości 20 000 zł na osobę,
– finansowe wsparcie pomostowe,
– praktyczne szkolenia i doradztwo,
– opiekę ekspercką na wszystkich etapach tworzenia spółdzielni,
– wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
– usługi tłumacza języka migowego,
– pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie szkoleń,
– certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowo-doradczego,
– bezcenne poczucie sensu i bezpieczeństwa oraz szansę na realizację własnych marzeń.

Skorzystaj z możliwości, jakie dajemy w ramach innowacyjnego projektu wsparcia ekonomii społecznej. Osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i organizacjom poszukującym rozwiązań pomagamy postawić kropkę nad „i”. Zgłoszenia przyjmujemy od 7 do 31 stycznia 2014 r. – telefonicznie: 887 092 994 lub e-mailowo: k.kozlicka@kres.org. Liczba miejsc ograniczona do 20.

Więcej o udziale w projekcie w Regulaminie.
Regulamin rekrutacji i formularze rekrutacyjne znajdują się w linkach poniżej:
– dla osób: https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/
– dla organizacji: https://mowes.pl/rekrutacja-organizacji-2/
Serdecznie zapraszamy.

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Myślisz o założeniu spółdzielni socjalnej? Zapraszamy do Ostrowi Mazowieckiej na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu IWES.

Pierwsze w Nowym Roku szkolenie dla organizacji obędzie się 24 stycznia w godz. 8:00–15:00 w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej. Pani Magdalena Kuśmierczyk – trenerka i pomysłodawczyni jednej ze spółdzielni socjalnych – opowie o tym, jak skutecznie założyć Podmioty Ekonomii Społecznej. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do szkolenia. Co to jest ekonomia społeczna? Firma społeczna – czym różni się od zwykłego przedsiębiorstwa? Krótka charakterystyka form prawnych: NGO (stowarzyszenia i fundacje), spółdzielnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Centra Integracji Społecznej (CIS), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW).
2. Jak założyć organizację pozarządową? – regulacje prawne. Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Omówienie rodzajów działalności organizacji pozarządowej(fundacje, stowarzyszenia): działalność nieodpłatna pożytku publicznego, działalność odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowej.
3. Klub Integracji Społecznej (KIS) i Centrum Integracji Społecznej(CIS), czyli reintegracja społeczno-zawodowa początkiem drogi do spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia Socjalna, czyli wspólne przedsiębiorstwo oparte na osobistej pracy swoich członków w celu społecznej i zawodowej reintegracji.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) i Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – regulacje prawne. Dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej. Podsumowanie szkolenia.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 21 stycznia 2014 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można się również umówić na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene dzwoniąc pod numer telefonu: 887 092 994.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny pod linkiem: https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/