Zapraszamy na kolejną porcję solidnej wiedzy o społecznej przedsiębiorczości.  Już 5 sierpnia 2014 w godz. 9.00–16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie „Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej”, które poprowadzi Paweł Maliszewski.

Program szkolenia (Pobierz)

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) z subregionu ostrołęckiego tj. powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji – mailowo k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przypominamy, że bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług (prawnych, księgowych i marketingowych) dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Myślisz o założeniu stowarzyszenia albo spółdzielni socjalnej? Pracujesz w organizacji pozarządowej i mimo lektury wielu poradników, wciąż nie masz jasności co do wyrażenia „działalność statutowa odpłatna, nieodpłatna”? Chcesz wiedzieć, jak dobrze napisać statut? Zastanawiają Cię różnice pomiędzy typami organizacji?

Na te i wiele innych pytań oscylujących wokół sektora NGO i ekonomii społecznej można znaleźć odpowiedź – zapraszamy do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach w Długosiodle, organizowanych w ramach projektu IWES. Oba odbędą się w godz. 8.00–15.00 w Domu Kultury przy ul. Dąbrowszczaków 26 w Długosiodle:

25 lipca 2014 (piątek) – „Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)”:  poprowadzi Magdalena Kuśmierczyk, prawniczka, pomysłodawczyni pierwszej spółdzielni socjalnej w Skierniewicach a także prezes organizacji pozarządowej

26 lipca 2014 (sobota) – „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”: poprowadzi Justyna Bartosiewicz – prawnik i doświadczona księgowa III sektora.

Programy szkoleń do pobrania: 25 lipca i 26 lipca.

Szkolenia są bezpłatne. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, a na zakończenie spotkania rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 18 lipca 2014 r. W przypadku pytań można się kontaktować telefonicznie ze specjalistą ds. rekrutacji – 887 092 994.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) z subregionu ostrołęckiego (tj. powiatów makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, ostrołęckiego i m. Ostrołęka).

 

Jak efektywniej zarządzać zespołem pracowników i wolontariuszy w swojej organizacji? Jak rekrutować pracowników, wolontariuszy? Jak utrzymywać zaangażowanie pracowników? Jak tworzyć strategie efektywności pracy?

Osoby pracujące w podmiotach ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania zapraszamy na kolejne, bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 22 lipca 2014 r. w godz. 9.00 –16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej (UWAGA! PIERWOTNIE SZKOLENIE BYŁO PLANOWANE NA 9 LIPCA 2014 R. – ZA ZMIANĘ TERMINU PRZEPRASZAMY).
Szkolenie poprowadzi Pani Hanna Kąkol.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (aplikować NIE powinny osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (do pobrania).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 16 lipca 2014 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 887 092 994.

 

Podpisaliśmy kolejne porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych.

Porozumienie zostało podpisane 27 czerwca 2014 r. w Makowie Mazowieckim pomiędzy dwoma tamtejszymi organizacjami: Polskim Związkiem Niewidomych – Okręg Mazowiecki a Fundacją Amicus Verus. W spotkaniu, oprócz reprezentantów organizacji – Prezesa Koła Terenowego Związku Pani Elżbiety Dębek i Prezesa Zarządu Fundacji Pana Marcina Nowotka, uczestniczyli również członkowie organizacji oraz Starosta Powiatu Makowskiego Pan Janusz Gójski.

W ramach zawartego lokalnego porozumienia Partnerzy oraz Starostwo zamierzają utworzyć spółdzielnię socjalną. Z projektu IWES otrzymają wsparcie doradcze w zakresie rejestracji tego przedsiębiorstwa.

partnerstwo_27_06_2014