To już czwarte szkolenie z tego tematu w subregionie ostrołęckim, organizowane w ramach naszego projektu. Tym razem zapraszamy 21 listopada 2014 r. do Makowa Mazowieckiego. Szkolenie to szansa  zdobycia wiedzy przydatnej każdemu świadomemu odbiorcy informacji. Jakie są polskie i europejskie źródła ochrony danych osobowych? Kto ma dostęp do naszych danych? Jaka odpowiedzialność grozi za ich niewłaściwe przechowywanie i przetwarzanie? Kiedy możemy żądać dostępu do informacji publicznej? A jakie mamy w tym zakresie ograniczenia?

Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim (ul. Rynek 1), w godz. 9.00–16.00. Poprowadzi p. Paweł Maliszewski, a w przerwie zajęć tradycyjnie zapraszamy na lunch.

Program szkolenia

Do tej pory z tematu bezpieczeństwa danych osobowych i informacji publicznej przeszkoliliśmy kilkadziesiąt osób z subregionu ostrołęckiego, tj. powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka. To przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej czy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ale nie tylko, bo udział w szkoleniu mogą wziąć również wszystkie osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej, z wyjątkiem tych, które w ostatnich 12 miesiącach posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji – mailowo k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

– „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społeczne” – czytamy w dokumencie.

To kluczowa rzecz dla sektora przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Dokument jest próbą systemowego uporządkowania możliwych instrumentów wsparcia całego sektora, czego oczekiwano od dawna. Prace nad Programem toczyły się od kilkudziesięciu miesięcy w Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Twórcy podkreślają partycypacyjną i partnerską formułę tworzenia Programu.
„Podział ról w ramach wdrażania Programu również zakłada formułę partnerską, uwzględniając takich aktorów jak rząd, samorząd, organizacje zależące do szeroko rozumianego III sektora, nie wyłączając biznesu” – pisze we wstępie do KPRES  minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jaki jest stan ekonomii społecznej w Polsce? Jakie cele wyznacza sobie Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej? W jaki sposób będzie on finansowany? Jakie ma do tego narzędzia monitorujące? Jakie jest w ogóle miejsce ekonomii społecznej w głównym nurcie polityk publicznych?

O tym miedzy innymi można się dowiedzieć z lektury dokumentu
DO POBRANIA

Jak efektywniej zarządzać zespołem pracowników i wolontariuszy w swojej organizacji? W jaki sposób ich rekrutować? Jak utrzymywać ich zaangażowanie? Jak tworzyć strategie efektywności pracy? – osoby zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania a pracujące w Podmiotach Ekonomii Społecznej, zapraszamy na kolejne, bezpłatne szkolenie. Odbędzie się ono 28 października 2014 r. w godz. 9.00 –16.00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Szkolenie poprowadzi Pani Hanna Kąkol. 

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (z oferty nie mogą skorzystać osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (do pobrania)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 22.10.2014 . W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.