W Walentynki mieliśmy specjalną ofertę dla zakochanych… w ekonomii społecznej! 14 lutego organizowaliśmy w Pułtusku bezpłatne szkolenie z zakresu odpłatnej, nieodpłatnej działalności statutowej oraz gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej.

Zainteresowanych specjalistyczną wiedzą z pogranicza prawa i rachunkowości czekała spora dawka praktycznych informacji. Jakie są prawne ograniczenia dotyczące działalności statutowej i gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej? Jak wygląda ich działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza, również w kontekście ich statutu? Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze, jakie sposoby opodatkowania i zwolnienia podatkowe organizacji tego sektora. Poznali też ich obowiązki wynikające z rachunkowości w ramach prowadzonej działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

Szkolenie odbyło się 14 lutego 2015 r. w godz. 9.00–16.00, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, Al. Tysiąclecia 14 w Pułtusku. Zajęcia poprowadziła doświadczona trenerka, prawnik i księgowa znająca tajniki III sektora p. Justyna Bartosiewicz.

W spotkaniach takich jak to w Pułtusku udział mogą wziąć przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (do pobrania).

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem podobnych szkoleniach z zakresu ekonomii społecznej prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie: 887 092 994. Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest Kasia Koźlicka-Sauleniene. Serdecznie zapraszamy!