szkolenie_dla_PES_w_OstrowiDla instytucji z północnego Mazowsza to jedna z ostatnich szans na pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. 21 kwietnia 2015 r. w Makowie Mazowieckim organizujemy kolejne szkolenie w ramach powoli dobiegającego końca projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Szkolenie z zakładana podmiotów ekonomii społecznej to ABC powstawania stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej. Zainteresowani ekonomią społeczną na wybranych przykładach zdobędą podstawowe informacje o funkcjonowaniu tych instytucji.

Co to jest ekonomia społeczna? Czym firma społeczna różni się od zwykłego przedsiębiorstwa? Jakie formy prawne zyskują różne podmioty ekonomii społecznej, np. fundacje czy stowarzyszenia? Jak założyć organizację pozarządową? Jaki rodzaj działalności może ona prowadzić? Na te pytania odpowie doświadczona trenerka i praktyk sektora społecznego – Magdalena Kuśmierczyk (pracownik NGO, prawnik i pomysłodawczyni pierwszej spółdzielni socjalnej w Skierniewicach).

Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim, na ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5a. Szczegółowy program spotkania tutaj. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, a na zakończenie zostaną wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji – mailowo k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie 14 kwietnia. Formularz rekrutacyjny jest dostępny pod linkiem. Ilość miejsc ograniczona.

Do tej pory z zagadnień ekonomii społecznej  w ramach projektu przeszkoliliśmy około 400 osób z subregionu ostrołęckiego, tj. powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka. To zwykle przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej czy warsztatów terapii zajęciowej. Ale nie tylko – bo w szkoleniu mogą uczestniczyć również wszyscy zainteresowani tematem ekonomii społecznej, z wyjątkiem osób, które w ciągu ostatniego roku posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS.

W Polsce trwają prace nad rozwojem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Służy temu AKSES – System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej.

W ostatnich latach sektor ekonomii społecznej rozrósł się tak bardzo, że dziś mówimy o potrzebie profesjonalizacji całego systemu. Z informacji przedstawionych 3 marca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wynika, że w ubiegłym roku samych tylko spółdzielni socjalnych było ponad 1,3 tys. Większość z nich prowadzi działalność lokalnie, prawie 28 proc. ogólnokrajowo, a 1,4 proc. w skali międzynarodowej.

Zapanowanie nad tysiącami podmiotów ekonomii społecznej i wspieranie powstawania kolejnych wymaga wprowadzenia konkretnych zasad i kierunkowych działań – na każdym z trzech poziomów: wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zależy na stworzeniu sieci wyspecjalizowanych instytucji, które będą sprawnie animować, promować i wspierać podmioty ekonomii społecznej.

Jakie instytucje będą odpowiedzialne za prowadzenie takich działań? Tego dowiemy się już wkrótce. 3 marca minął termin składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do konkursu zostały zaproszone: organizacje pozarządowe i partnerstwa/konsorcja, których liderem jest organizacja pozarządowa, a w województwach, gdzie takich wniosków te instytucje nie zgłosiły – także jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty komercyjne.

AKCES jest odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zobowiązań unijnych – wśród nich jest Strategia Europa 2020 i projekt pakietu legislacyjnego – oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Już te dokumenty, jak i podejmowane rządowe działania wskazują, że obszar ekonomii społecznej jest i będzie traktowany jako jeden z jego priorytetów na najbliższe lata.