W związku z dużym zainteresowaniem zagadnieniami promocyjnymi, zapraszamy do udziału we wrześniowych szkoleniach. Dla podmiotów ekonomii społecznej organizujemy wtedy dwa spotkania z zakresu promocji organizacji pozarządowych i PES: 10 września w Makowie Mazowieckim i 19 września w Wyszkowie. Oba szkolenia odbędą się w godzinach 9.00-16.00.

Jak krok po kroku podmioty społeczne mogą budować swoją markę? Jakie narzędzia marketingowe powinny do tego wykorzystywać? Jak skutecznie mają prowadzić komunikację w internecie? Jak działać w social media? O tym opowie Katarzyna Zych – strateg komunikacji marki, specjalista public relations i socjolog, od 8 lat związana z komunikacją marketingową.

W przerwie zajęć, jak zawsze, zorganizujemy obiad, a na zakończenie rozdamy zaświadczenia ukończenia szkolenia. Szczegółowy opis i program szkolenia w Makowie Mazowieckim do pobrania tutaj, program szkolenia w Wyszkowie – tutaj.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia na e-mail: k.kozlicka@kres.org lub kontakt pod numerem tel.: 887 092 994.

 

Jak budować markę PES krok po kroku? W jaki sposób dotrzeć do tych, na których im zależy? Jakie narzędzia marketingowe powinny wykorzystywać? Jak skutecznie mają prowadzić komunikację w internecie? Jak działać w social media? To tylko niektóre z zagadnień, które były poruszane 27 sierpnia w Różanie podczas szkolenia „Promocja organizacji pozarządowych i PES”.

Temat podjęliśmy nieprzypadkowo. Większość z pytanych przez nas spółdzielni socjalnych podkreśla, że potrzebuje promocji i poprawy ich wizerunku. W zasadzie to samo można powiedzieć o wszystkich rodzajach podmiotów ekonomii społecznej. Promocja, marketing, media społecznościowe są dla nich szansą na wzmocnienie ich roli i zasięgu oddziaływania w (lokalnych) społecznościach.

Z myślą o takich podmiotach ekonomii społecznej  właśnie przygotowaliśmy szkolenie w Różanie – „Promocja organizacji pozarządowych i PES”. Odbyło się w zaprzyjaźnionym z nami Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, także z powodu prowadzącej – Katarzyny Zych. To strateg komunikacji marki, specjalista public relations, socjolog, od 8 lat związana z komunikacją marketingową, autorka bloga. Program szkolenia do pobrania tutaj.

Zapraszamy na kolejne szkolenia – zarówno osoby fizyczne myślące o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej.  Informacje i zgłoszenia na e-mail: k.kozlicka@kres.org lub tel.: 887 092 994.

 

Miło nam poinformować, że projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” został przedłużony o cztery miesiące i zakończy się 30 listopada 2015 r. Jeszcze więc do jesieni osoby i organizacje z powiatów ostrołęckiego, makowskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego oraz m. Ostrołęki województwa mazowieckiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia, jakie przygotowaliśmy w projekcie.

Podmioty ekonomii społecznej zapraszamy zwłaszcza do udziału w szkoleniach i doradztwie, a także do zgłaszania się na zapisy na usługi prawne i marketingowe. Do końca trwania projektu będziemy też otaczać troską rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej i promocję zatrudniania w jej sektorze. Naszym zadaniem będzie również poszukiwanie i testowanie źródeł finansowania ekonomii społecznej.

Zaktualizowany regulamin projektu dostępny jest tutaj.

 

„Spółdzielnie nawiązując relacje z innymi podmiotami i instytucjami kreują sieci powiązań o bardzo prostej i niezłożonej strukturze, w której dominują władze lokalne, instytucje pomocy społecznej oraz rynku pracy” – piszą autorzy raportu „Zaprojektowanie, realizacja i prezentacja wyników badania otoczenia społeczno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim”. Opracowanie powstało w lipcu 2015 r. na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy.

Przytoczmy z niego trochę danych. W marcu 2015 r. w całym kraju zarejestrowane były 1294 spółdzielnie socjalne, w tym w województwie mazowieckim – 122, a w podregionie ostrołęckim – 14, z czego 12 powstało w latach 2013-2014. Jednocześnie zauważono, że 12 spółdzielni powstało w ramach projektu IWES, w tym jedna z nich zakończyła swoją działalność na etapie rejestracji działalności w KRS.

Sam fakt figurowania w rejestrze nie oznacza jednak, że wszystkie spółdzielnie socjalne prowadzą systematyczną działalność. Niełatwo też oszacować dane dotyczące liczby ich członków i pracowników, bo są to podmioty stosunkowo młode, znajdujące się w fazie rozwoju i w większości korzystające z różnych form wsparcia. – „Trudno zatem wypowiadać się odnośnie ich siły ekonomicznej i kondycji finansowej, a także możliwości dalszego rozwoju, w tym kontaktów z otoczeniem. Obiektywizacja ocen obu stron, czyli członków spółdzielni i instytucji z ich otoczenia nie jest sprawą prostą” – czytamy w raporcie. Mimo wszystko – próba została podjęta. Czy udana? Dowiedzą się Państwo z lektury raportu.

Jak zatem wygląda otoczenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”? Jacy są kluczowi interesariusze lokalnego otoczenia wybranych spółdzielni? Jaki widać potencjał współpracy z OWES? Wreszcie, jaki model finansowania ekonomii społecznej i działalności OWES zaproponowano i jakie jest do niego nastawienie potencjalnych interesariuszy? Pełny raport do pobrania tutaj.

 

 

amelia_lipiecSpółdzielnia Socjalna „Amelia” pomimo wakacji nie próżnuje. W lipcu wraz z Miejskim Domem Kultury zachęcała dzieciaki do spędzania wolnego czasu aktywnie, zabawnie i z sensem. Ostrów Mazowiecka stawała się wtedy przestrzenią wypełnioną kolorami śmiechem i kreatywnością. Się działo!

10 lipca dzieci spędzające wakacje w mieście mogły wziąć udział w grach i zabawach z serii „Złap kota za ogon”. Jak przystało na temat imprezy, niejeden maluch pokazywał wtedy swoją kocią „twarz”… Ostatnio „Amelia” i dom kultury zaprosiły też dzieciaki do zabawy pt. „Kuchcikowa kraina” w Grodzie Książąt Mazowieckich. Najmłodsi mogli tam przygotować pod opieką dorosłych swoją własną ucztę, mieszając, wałkując, sklejając produkty. Ale wcześniej sami wyprodukowali niezbędne insygnia każdego kucharza: czapkę i fartuch.

Lato trwa w najlepsze. Warto już teraz zajrzeć na stronę spółdzielni „Amelia”, aby poszukać innych inspiracji na organizowanie dzieciom czasu wolnego w mieście.