Trzy lata szybko minęły. Przyszedł czas podsumowań. W związki z tym, wraz z partnerami realizującymi projekt: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, zapraszamy na konferencję kończącą projekt, która odbędzie się 24 listopada 2015 roku (wtorek) w Gminnym Centrum Informacji (Centrum Kultury) w Długosiodle, w godz. 10:00 – 14:00.

W naszym projekcie wzięło udział kilka tysięcy osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz setki instytucji
 i organizacji z subregionu ostrołęckiego. W ciągu trzech lat otrzymali oni fundusze, wiedzę, opiekę ekspercką, a także inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju.
W efekcie:
– powstało 12 spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znalazło ok. 60 osób
– powstało 7 Partnerstw lokalnych
– przeszkolono ponad 650 osób (szkolenia specjalistyczne)
– odbyło się 15 wizyt studyjnych w dobrze prosperujących spółdzielniach socjalnych
– przez 3 lata osoby zainteresowane przedsiębiorczością społeczną mogły skorzystać
 z lokalnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Długosiodle, a Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej przeprowadził 120 akcji informacyjnych.

Konferencja będzie okazją do podsumowania trzech lat działań na rzecz efektywnego rozwoju ekonomii społecznej oraz miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji prowadzone będą warsztaty „Wyzwania przedsiębiorczości a zaangażowanie społeczne – czy może być lepiej?” z udziałem liderów środowisk lokalnych, samorządowych, pozarządowych i biznesowych, a także innych sektorów oraz dyskusja panelowa na temat potrzeb lokalnych, które będą stanowiły podstawę przy tworzeniu nowych projektów
w ramach perspektywy 2014-2020. Szczegółowy program konferencji przesyłamy
w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu oraz zachęcamy do przesłania informacji o konferencji osobom, które mogą być zainteresowane udziałem. Prosimy 
o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza.

WYPEŁNIJ-FORMULARZ

Zaproszenie_konferencja_IWES_Dlugosiodlo

PROGRAM_konferencja_IWES_Dlugosiodlo

Klubik dla dzieci autystycznych, rehabilitacja seniorów, transmisje online obrad samorządowych – to tylko niektóre elementy z oferty biznesowej spółdzielni socjalnych prezentowanych w broszurze „Sukcesu projektu IWES. Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.  Prywatne historie mieszają się w publikacji ze ścieżkami zawodowymi, a marzenia z rzeczywistością. Łączy je jedno: bohaterowie tych opowieści spotkali się w naszym projekcie.

Broszura to również krótkie podsumowanie ponad trzech lat trwania projektu IWES i jego osiągnięć. A mamy się czym pochwalić: m.in. zatrudnieniem ok. 50 osób w naszych spółdzielniach, ok. 600 przeszkolonymi osobami z tematów bliskich ekonomii społecznej, 7 partnerstwami lokalnymi, 15 wyjazdami studyjnymi i wieloma innymi działaniami. W publikacji można też przeczytać opinie liderów spółdzielni socjalnych, ich opiekunów, przedstawicieli realizatorów projektu, a także komentarze ekspertów rynku pracy i szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Wersja PDF broszury do pobrania TUTAJ. Serdecznie zapraszamy do lektury!

To już ostatnia szansa na to, aby skorzystać z nieodpłatnego szkolenia w ramach projektu – „Promocja organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (PES)”. Zapraszamy 17 listopada do Ostrołęki.

Jak budować markę organizacji? Jak efektywnie (czyli skutecznie i oszczędnie) planować działania promocyjne? Jak skutecznie prowadzić komunikację w Internecie? Jak działać w mediach społecznościowych? I jakie są pułapki social media? Osoby ze stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania mogą je poznać na szkoleniu, które odbędzie się 17 listopada 2015 r. (wtorek) w godz. 9.00 –16.00 w Ostrołęce, w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Spotkanie uwzględnia dla uczestników obiad i zaświadczenie ukończenia szkolenia. Poprowadzi je doświadczony strateg komunikacji marki i specjalista public relations Katarzyna Zych. Program do pobrania tutaj.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Zapraszamy więc przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES z terenu powiatów: ostrołęckiego i m. Ostrołęka, ale także makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego i pułtuskiego (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 13.11.2015 . W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.

 

Spółdzielnia Socjalna KELE wciela w życie swoje pomysły na rozwój obywatelskiego społeczeństwa cyfrowego. Wspólny projekt Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ostrołęce i Miasta Ostrołęka ma więc kolejne odsłony. Przedsiębiorstwo skupia się na transmisjach online, webinarach, produkcji własnej oraz nagraniach z lokalnych wydarzeń.

Założona przez spółdzielnię TV KELE transmituje sesje samorządowe, wydarzenia kulturalne, wykłady naukowe, ale również nagrywa własne materiały. Przykłady z ostatnich dni mówią same za siebie. 29 października transmisja XV Sesji Rady Miasta Ostrołęka, 5 listopada – zajęć doskonalących z wykonywania i zabezpieczanie wykopów pod budynki i instalacje podziemne, a 11 listopada – transmisja z uroczystej sesji Rady. Te i inne ciekawe materiały dostępne są na stronie spółdzielni – tutaj.